Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 07.09.2014      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Pravoslavný monastýr Proměnění Páně v Těšově
Sídlo:Ulice a číslo:37
Obec:Milíkov, Těšov
PSČ:35002
IČO:73635685
Datum evidence:30.01.2012Číslo evidence:16-02-033/2012-10050
Statutární orgán:představený monastýruNeobsazeno Od: 18.07.2014
 
Způsob jednání:Monastýr zastupuje a jedná jeho jménem představený. Změny v organizační struktuře a řádu monastýru provádí jen se souhlasem eparchiálního biskupa. Movitý a nemovitý majetek monastýru je vlastnictvím monastýru. V případě zániku monastýru movitý a nemovitý majetek monastýru přechází do vlastnictví eparchie, na jejímž území se monastýr nachází.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Společné soužití mnichů sjednocených slibem, že budou žít podle mnišských pravidel příslušného monastýru a synovské poslušnosti představeným.
Zřizovatel:Pražská pravoslavná eparchie, Resslova 307/9, Praha 2-Nové Město, 12000, IČ 00441830
 
  V kolonkách Zrušení evidence, Likvidace, Úpadek a konkurz, Zánik, Ostatní skutečnosti není žádný záznam.