Prohlášení po biskupské chirotonii v Brně

S radostí oznamujeme duchovenstvu i věřícím Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, že dnes 22. února 2015 byl zde v brněnském katedrálním chrámu vysvěcen archimandrita Izaiáš (ThDr. Igor Slaninka) na vikárního biskupa olomoucko-brněnské eparchie – s uděleným titulem biskup šumperský.


 

zdroj: Facebook