REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Dopis do redakce od věřícího Pražské pravoslavné eparchie

Vážená redakce, vzhledem k tomu, že Vaše stránky jsou hojně navštěvované a netrpí nesmyslnou cenzurou, tak bych si Vás dovolil požádat, abyste toto publikovali jako došlou poštu. Děkuji.

Přes rok se naše církev utápí v letargickém zoufalství. Přes rok věřící doufají, že se to změní. Zprvu jsme vkládali své naděje do našeho Pána, ale také do biskupů, v rukou kterých byly a jsou veškeré prostředky k řešení této neúnosné krize. Ale biskupové Církev zklamali a skoro se mi chce říct, že zradili. Pošlapali tradice, poplivali kánony a zařídili si vše tak, jak to pouze a jenom jim samotným připadalo nejlepší. Jednali bez ohledu na právo, bez ohledu na rady Konstantinopolského patriarchátu, bez ohledu na logiku a základní lidskou slušnost. A nejen že toho nelitují, ale jsou na to dokonce hrdí (všichni tři, nejen ten, komu tak velí příjmení). Možná to mysleli dobře... Ale biskup není od toho, aby něco "myslel dobře", biskup je od toho, aby to dobře dělal. A když toho není schopen - nemá být biskupem. A měřítkem jsou výsledky. Tak jaký je výsledek?

Díky naším biskupům jsme se zostudili před celou republikou, před státem a národem, který naši církev živí. Zostudili jsme se i před sesterskými církvemi. A v pravoslavném světě stojíme mimo zákon. Zatím jsme stále kanonickou církví, to ale nebude mít dlouhého trvání. Členové synodu nám nalhávají (a možná i sobě), že je vše v pořádku, že jde jenom o nedorozumění a díky Bohu alespoň Moskva nám rozumí a časem jejímu příkladu budou následovat všechny církve. Pokrytecká hloupost. Vladyka Jáchym lže o úctě k patriarchovi Bartolomějovi, přitom mu svým jednáním (obrazně) plive do tváře. Jsme k smíchu i k pláči celému světu. Mnozí si o nás myslí, že jsme trapní hlupáci, že jsme nesvéprávní. Mýlí se?

Proč si nalháváme, že je vše v pořádku, že se nás všech toto vlastně netýká? Že máme biskupy, kteří "vědí něco víc" a vše uvedou do pořádku? Proč neřekneme "ne" této nekončící nezákonnosti? Je na čase, aby každý z nás řekl, že už nebudeme tolerovat nezákonné jednání. Říct "ne" porušování kánonů. Říct "ne" ostudě, kterou nám vladyka Jáchym (který o sobě prohlašuje, že on je náš bůh), ale nejen on, dělá před českým státem, českým národem, místními a zahraničními církvemi. Říct "ne" lžím, hlouposti, neschopnosti, pýše a pokrytectví, kterým se vedení naší církve stále více prezentuje. Distancovat se od nezákonnosti a tím naše biskupy donutit jednat v souladu s kánony. Donutit je učinit pokání, vzít zpět všechny nezákonné činy a jednat pouze a jenom v souladu s kánony a ústavou. Jinak velmi brzy tyto starosti mít nebudeme, protože žádná Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku už nebude. Doslova nebude.

Jsem jenom prostý hříšník, nesnažím se nikoho soudit. Ale fakta jsou zřejmá a je třeba je říkat nahlas. A soudný člověk by měl své chyby uznat, otočit se, omluvit se a vše napravit, jinak je, s prominutím, blázen. Nejde o lidi, ale o jejich činy.

Prostý věřící z Pražské pravoslavné eparchie.