REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Arcibiskup Juraj na návštěvě Moskevského patriarchátu

Jeho Vysokopřeosvícenost arcibiskup michalovsko-košický vladyka Juraj v neděli dne 2. listopadu 2014 navštívil Moskevský patriarchát a společně sloužil s jedním moskevským biskupem, který je ředitelem Oddělení zahraničních církevních vztahů MP.

Tento ruský biskup Jeho Vysokopřeosvícenost Juraje přivítal slovy:

"Vaše Vysokopřeosvícenosti vladyko arcibiskupe Juraji!
Srdečně Vás vítám v našem svatém chrámu, který jste již opakovaně navštívil. Jsme vždy rádi, že Vás tu vidíme jako milého hosta.

Pracujeme společně s Vámi na různých mezinárodních fórech, také v komisi pro pravoslavně-katolický dialog, a v různých mezinárodních komisích včetně přípravy Velkého Všepravoslavného Sněmu. Raduji se z příležitosti dnes s Vámi sloužit Svatou liturgii. Přeji Vám Boží pomoc ve Vaší službě, aby Vám Pán dal sílu k řešení všech problémů ve prospěch společného dobra a pro slávu Boží."

Jeho Vysokopřeosvícenost Juraj předal panu biskupovi a všem přítomným pozdrav Vysokopřeosvíceného Rastislava arcibiskupa Prešovského a zdůraznil:

"Raduji se z naší společné modlitby a soumístné eucharistické jednoty."

Jeho Vysokopřeosvícenost Juraj také připomenul, že večer před tím, s požehnáním Jeho Svatosti Kirilla patriarchy Moskevského a Jeho Vysokopřeosvícenosti Rastislava Prešovského se v Moskvě konal na půdě podvorje naší církve postřih prvního studenta doktorského studia bohosloví, což podle Jeho Vysokopřeosvícenosti Juraje dokazuje, že jsme jednotnou církví Kristovou. 

Zdroj informace je zde v tomto článku na ruském serveru Представительство Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Přípravy všepravoslavného sněmu, o kterých moskevský biskup píše, se odehrávají na pozadí sporů mezi Moskvou a Cařihradem, přičemž si Moskva činí nárok na první místo mezi všemi církvemi světa. Psali jsme o tom v tomto článku.

Stejný moskevský biskup stál také na pozadí naší krize, což je popsáno z ruského pohledu v článku, který podrobně popisuje, jak tento moskevský biskup v Praze zasáhl proti vladykovi Emmanuelovi z Paříže, který byl zástupcem Cařihradského patriarchátu. Ruští autoři toho článku záměrně použili obrázek islámské modré mešity Sultan-Ahmed, aby provokativně naznačili, že Cařihradský patriarchát založený svatým Ondřejem, který se stará o křesťanskou víru už dva tisíce let, se nachází na území dnešního Turecka.

Jeho Vysokopřeosvícenost Rastislav, arcibiskup Prešovský se k této intervenci moskevského biskupa hrdě hlásí a za tuto intervenci, která naši církev dovedla do dnešní krize a k Prešovské nekanonické volbě pražského arcibiskupa a metropolity (kterým není nikdo jiný, než právě Jeho Vysokopřeosvícenost Rastislav), v pozdravném dopise tomuto moskevskému biskupovi za jeho práci obřadně poděkoval.

Připomínáme, že podobně jako tento moskevský biskup, se nekanonického vedení Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku také zastává komunistický poslanec Parlamentu ČR, který byl členem pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti brutálně zasahujícího během Palachova týdne v roce 1989.