Komuniké z pracovního setkání představitelů naší církve se zástupci konstantinopolského patriarchátu (Konstantinopol - Istanbul, Fanar , 1. března 2014)

01.03.2014

V sobotu 1. března 2014 do sídla konstantinopolského patriarchátu přicestovala s požehnáním Jeho Blaženosti Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolity českých zemí a Slovenska delegace Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, aby informovala Jeho Všesvatost Bartoloměje, arcibiskupa konstantinopolského – Nového Říma, ekumenického patriarchy o nedávném pozitivním vývoji v naší místní církvi (o volbě pražského arcibiskupa, o průběhu XIII. mimořádného sněmu naší církve a o úspěšné volbě Jeho Blaženosti metropolity Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolity českých zemí a Slovenska). Tímto krokem konstantinopolský patriarchát vyšel vstříc žádosti Jeho Blaženosti metropolity Rastislava, kterou jménem Posvátného synodu adresoval Jeho Všesvatosti patriarchovi Bartolomějovi. Delegaci tvořili Jeho Vysokopřeosvícenost Jáchym, arcibiskup pražský a českých zemí, Jeho Vysokopřeosvícenost Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, prot. Milan Gerka, tajemník Posvátného synodu, prot. Michal Švajko, tajemník eparchiální rady prešovské pravoslavné eparchie, a jako konzultant prot. Jaroslav Šuvarský .
Členy delegace překvapila přítomnost Jeho Vysokopřeosvícenosti Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, s doprovodem, konkrétně Ing. Igora Střelce, jehož vladyka představil jako svého tajemníka, igumena Izaiáše Slaninky, jer. Jana Beránka (oba nedelegovaní duchovní pražské pravoslavné eparchie) a kněze olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie z Vídně Alexandera Lapina.
Delegace oficiálně pozdravila Jeho Všesvatost patriarchu Bartoloměje jménem Jeho Blaženosti metropolity Rastislava a předala mu smířlivý list a pozdravila ho u příležitosti jeho narozenin.
Následně se komise konstantinopolského patriarchátu pro kanonické záležitosti a mezipravoslavné vztahy vedená Jeho Vysokopřeosvíceností Janem, metropolitou pergamským, za účasti jejích členů: Jeho Vysokopřeosvícenosti Melitona metropolity filadelfského, Jeho Vysokopřeosvícenosti Emanuela, metropolity francouzského, Jeho Vysokopřeosvíceností Gennadia, metropolity sasimského, archimandrity Bartoloměje Samarase, tajemníka Posvátného synodu konstantinopolského patriarchátu a patriaršího jáhna Nifona setkala s jeho Vysokopřeosvíceností arcibiskupem Simeonem a jeho doprovodem k hodinovému jednání.
Po společném obědě s Jeho Všesvatostí patriarchou Bartolomějem se členové téže komise setkali na jednání s delegací naší místní církve, které se protáhlo do pozdních večerních hodin. Na jednání se probíraly podrobněji otázky života církve za uplynulé období. Jednání byla vedena v konstruktivním duchu, obě strany si vyjasnily svá stanoviska a dohodly se na další spolupráci.

Další noviny
© 1999-2014PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio