REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Podezřelá finanční transakce ve výši 24 milionů Kč neproběhla, ale pražská eparchiální rada odsouhlasila nové podezřelé utrácení

Nekanonickému arcibiskupovi Jáchymovi se nepodařilo odvést 24 milionů Kč z církevního účtu. Ohradil se proti tomu otec Marek Krupica, který zůstává statutárním zástupcem české části pravoslavné církve.

Finanční transakce schválená pražskou eparchiální radou dne 8. dubna 2014 byla v utajovaném usnesení zdůvodněna údajnou smlouvou o účelově vázané půjčce ve výši 24.000.000,- s pevně stanoveným úrokem 5% a dobou trvání do července 2036 se společností Orea Imera, s.r.o. (výše jmění tohoto s.r.o. je pouze necelých 9 mil. Kč) zastoupenou panem Ioannisem Moutsopoulosem za účelem splátky úvěru na rekonstrukci nemovitosti v ulice V Jámě 6, Praha (Hotel Icon) u organizační složky Oberbank AG pobočka Česká republika.

Šlo o to, že na pražské adrese "V Jámě 6" sídlí hned několik firem vlastněných Ruským podvorje, československou pravoslavnou církví i jinými subjekty. Přestože vlastníkem celé budovy je Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku a všechny diskutované firmy by proto měly být v této budově v pozici nájemce československé pravoslavné církve, tak údajně byla tato budova v majetku československé pravoslavné církve zastavena výše zmíněné bance jako záruka za úvěr jednoho z nájemců v této budově - společnosti Orea Imera. Proč má prosperující hotel v samém centru Prahy najednou finanční problémy a proč dal do zástavy budovu, která mu nepatří? Jaké jsou finanční vztahy mezi všemi firmami sídlícími na stejné adrese? O to více je tato transakce podivnější.

Naštěstí byl a stále zůstává statutárem české části pravoslavné církve otec Marek Krupica, protože otce Jáchyma Ministerstvo kultury ČR jako pražského arcibiskupa neuznává. Otec Marek této podezřelé transakci v poslední chvíli zabránil a tak zachránil peníze na církevním účtu pocházející z první splátky restitucí pro smysluplnější účely ve prospěch místní pravoslavné církve. Celková částka pro letošní rok 2014 činí dohromady s Olomoucko-brněnskou pravoslavnou eparchií celkem 38 milionů korun a byla vyplacená již v prosinci 2013.

Na otce Marka, který se snaží řídit pražskou eparchii navzdory řádění otce Jáchyma a především jeho osobního tajemníka, je opakovaně vyvíjen nátlak, aby různými způsoby delegoval svoje pravomoci statutára na nekanonického pražského arcibiskupa Jáchyma. Ale zodpovědnost za všechny tyto finanční transakce aby stále zůstávala na otci Markovi. Takové pozici se říká bílý kůň.

Otec Marek v těchto dnech čelí novému pokusu o utrácení milionů. Pražská eparchiální rada na přání otce Jáchyma prosadila v tajném usnesení ze dne 16. června 2014 další mistrný ekonomický kousek. Pražští hospodáři odsouhlasili (a tím vlastně otci Markovi nařídili) otevření účtu otci Štefanu Lohojdovi (nedávno jsme o něm psali v článku Návštěva v pravoslavném chrámu sv. Mikuláše v Lesné), aby si mohl čerpat miliony na nákup nového církevního objektu v Plzni.

Jáchymův (přesněji řečeno Dvořákův) nemyslící pražský hlasovací stroj tak znovu odsouhlasil rozhazování dalších milionů, které jsou podle Zákona 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi náhradou za ztracený prvorepublikový majetek vzniklý z tvrdé práce našich předků. Hlavně, že je z čeho rozdávat. Otec Štefan Lohojda bude zbytečně a nekontrolovaně utrácet za novou nemovitost a zodpovědnost za to zase ponese otec Marek. Tentokrát jsou miliony údajně potřeba ke zničení církevní obce v Plzni pod vedením otce Jana Polanského, který odešel z církevní jurisdikce nekanonického vedení pražské eparchie. Proto si otec Jáchym přeje v Plzni vytvořit sobě věrnou novou církevní obec a obec otce Jana z Plzně vyhnat (o situaci v Plzni jsme podrobně psali v článku: Zprávy z domova).

Křesťanské církve a náboženské společnosti v České republice se snaží občanskou veřejnost přesvědčit, že zákon o majetkovém majetkové narovnání (tzv. restituce) byl krok správným směrem. Ale nelegálním vedením uzurpovanou Pravoslavnou církev v českých zemích a na Slovensku to nezajímá, bezhlavě rozhazuje miliony a dělá ostudu nejen sobě i ostatním.