REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

AKTUALIZOVÁNO: Zážitek naší sestry v Těšově

Kristus uprostřed nás! Nejen tato událost, která mě velmi šokovala, ale celková situace v naší Církvi mě velmi rmoutí. Poznala jsem v Církvi spoustu dobrých přátel a dobrých lidí. Bohužel i lidi opačného chování, které se u těchto osob projevilo především v uplynulém roce.


Ve svátek Proměnění Páně jsem se účastnila svaté liturgie v monastýru v Těšově. Šla jsem ke Svaté Zpovědi a chystala se k přijetí Svatých Tajin. Krátce poté, co proběhlo přijímání kněží a měli přijímat věřící, ke mně přišel otec Metoděj Kout a začal mi vykládat, že má problém s tím, abych šla k přijímání. Poté mě začal vydírat, že pokud neslíbím, že smažu vše, co jsem proti současnému samozvanému vedení napsala a nepřestanu psát další příspěvky, nemohu přijmout Svaté Tajiny v tomto chrámě, kde on je představeným. Mimochodem, vím, že byl jmenován statutárním zástupcem, ale odkdy je představený monastýru ženatý kněz? Nebývá to snad igumen, který je zvolen v souladu s kánony? Statutární zástupce je funkce pouze ve vztahu ke státu. V církevně-duchovní rovině pozice statutáře žádný význam nemá. Navíc mě, stejně jako další věřící, zarazilo, že o. Metoděj Kout, krátce poté co sám už přijal Svaté Tajiny, jde k věřící, která je po zpovědi a duchovně je již připravena k přijetí Sv. Tajin, a v tuto poslední chvíli jí začne vyhrožovat? Přijde mi to jako něco velmi nedůstojného. Byla jsem v šoku.

A to už nemluvím o tom, že k zákazu přistupování ke sv. Tajinám nemá o. Metoděj vůči mně žádné právo. Odloučit od svátostí může pouze duchovník daného člověka, popřípadě kněz, u kterého se dotyčný zpovídal. O. Metoděj se odvolává, že je duchovníkem Bratrstva pravoslavné mládeže (BPM), ovšem tato pozice mu umožňuje pouze dohlížet na to, aby BPM nedělalo něco, co odporuje pravoslavné víře, duchovnosti a morálce. Posuzovat duchovní život jednotlivých členů Bratrstva mu nepřísluší, pakliže se u něj nezpovídají. U mě a mých přátel se však o. Metoděj nemůže odvolávat ani na duchovenství v BPM, protože již nejsme členy organizace, která podporuje nekanonické církevní vedení. Byli jsme totiž z nového BPM vyhozeni. V závažných otázkách může od svátostí odloučit řádně svolaný církevní soud nebo sněm, na kterém však musí být zaručena možnost obhajoby. O. Metoděj ale není ani soudem, ani sněmem, nemluvě o tom, že (podobně jako mnozí další) věcnou diskusi příkře odmítá. Na co by ještě neměl zapomenout žádný duchovník:

Epitimie se zásadně ukládá k dobru a ke spáse člověka, ukládá se s láskou a s upřímnou touhou po napravení hříšníka. Nikdy se neukládá se zlobou jako trest a pomsta.

Po Sv. liturgii a průvodu kolem chrámu mě o. Kout opět zavolal a začal mi vysvětlovat, že nemohu chodit na liturgie a přijímat v chrámu, kde vzpomínají metropolitu a biskupa, které neuznávám. Nicméně, já do monastýru v Těšově přijela za svým duchovníkem, abych se u něj vyzpovídala a přijala Sv. Tajiny. Navíc jsem přišla za Kristem, ne za samozvaným představeným monastýru. Dále jsem byla informována, že jsem v přední linii vzbouřenců proti současnému vedení Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku a že pokud naše skupinka bude pokračovat dále ve své činnosti, bude prý vytvořen seznam lidí, jimž má být odepřeno přijímání Sv. Tajin a tento seznam bude rozeslán všem kněžím naší Církve. Copak takhle jednají praví pastýři? Nakonec mi bylo doporučeno, ať navštěvuji chrámy kde vzpomínají vladyku Simeona. O. Metoději jsem také řekla, že mé příspěvky nebyly urážející na rozdíl od příspěvku nejmenované osoby – jeden z věřících na sociální síti napsal Mnoholetí vl. Simeonovi a tato osoba na to odpověděla: „... vl. Simeon je už starý a že už mnoho blahých let v jeho případě nebude.“ Na to mi bylo řečeno, že je to věc a názor jiné osoby. Navíc jak si dotyčný může být tak jistý? V Písmu svatém je psáno „neznáme dne ani hodiny.“ Jak tedy může někomu předpovídat, kdy zemře?

Není to poprvé, kdy toto samozvané vedení a jeho přisluhovači chtějí někoho odstavit od Sv. Tajin. Objevili se i známé případy persekuce nepohodlných kněží a dalších osob. Lidé jsou stíháni za své postoje, která zastávají v souladu se svým svědomím. To je neslučitelné s učením svatých otců a celé Pravoslavné církve.

Nedovolme tedy, aby dílo Sv. Cyrila a Metoděje bylo v naší zemi zničeno osobami prahnoucími po moci a majetku.

V Kristu,

sestra P. 


 

Naše redakce k případu dodává novou skutečnost, kterou naše sestra nevěděla:

Otec jer. Mgr. Vít Metoděj Kout nikdy nebyl a není představený pravoslavného monastýru Proměnění páně v Těšově!

Podobně jako otec Jáchym není arcibiskupem pražským, tak otec Metoděj Kout není zapsaný jako statutář a představený tohoto monastýru. Pravoslavný monastýr Proměnění páně v Těšově je od 18.7. tohoto roku bez svého registrovaného představeného. Otec Metoděj Kout tedy neměl žádné právo odepírat sestře svátosti. Otec Metoděj, který takto svévolně omezoval sestru v jejích právech, nebyl a není ani duchovník naší sestry, nebyl ani ten, u koho vykonala zpověď a nebyl a dosud není ani uznaný jako představený monastýru, kde takto konal. Navíc zakazoval naší sestře tajiny jen proto, že sestra stejně jako správní orgány českého státu neuznává otce Jáchyma na pozici pražského arcibiskupa.

Dokazuje to záznam na ministerstvu kultury zde:

Registrace Pravoslavného monastýru Proměnění páně v Těšově na Ministerstvu kultury ČR.

(Zde jsou odkazy přímo na server MKČR s registrací monastýru a také s registrací naší místní církve. Uvidíte tam, že ani otec Jáchym ani otec Metoděj Kout nejsou nikde zapsáni. Za pozornost tam stojí také průběžně se zvětšující seznam zrušených církevních obcí, které nekanonický pražský arcibiskup Jáchym zrušil: Pražská pravoslavná eparchie je právním nástupcem Pravoslavné církevní obce v Hořovičkách, IČO 73631981, zaniklé dne 7. 1. 2014, Pravoslavné církevní obce v Teplé u Toužimi, IČO 73632112, zaniklé dne 2. 4. 2014, Pravoslavné církevní obce v Kryrech, IČO 73632040, zaniklé dne 22. 4. 2014, a Pravoslavné církevní obce v Dřísech, IČO 73631965, zaniklé dne 22. 4. 2014.)

 


 

Dodáváme, že na základě této šokující skutečnosti jsme se rozhodli znovu zveřejnit tento zážitek z Těšova a doplnit ho těmito skutečnostmi, přestože si naše sestra přála jeho stažení ze serveru. Máme také ústně podané svědectví přímo od jejího duchovníka, který si nepřál být veřejně jmenován, že naší sestře navzdory názoru otce Metoděje Kouta nakonec svátosti sám podal.

Z celého příběhu tak nakonec zůstala jen pachuť po svévolném jednání otce jer. Mgr. Víta Metoděje Kouta, který si zřejmě stále myslí, že je představeným monastýru, stejně jako otec Jáchym, který se před věřícími prezentuje jako pražský arcibiskup.