Dokumenty‎ > ‎

Velikonoční dopis Jana Němce ze dne 09-05-2013

Jistě všichni znáte ten pocit velikonočního pondělí, kdy se probouzíte do bílého dne se světlým pocitem na duši, protože víte, že Kristus vstal z mrtvých. Je to pocit klidu i radosti zároveň. Radosti nebrání ani zbytky únavy v těle, protože vám v hlavě stále zní: "Smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval".

Takový pocit mívají všichni, kdo během velkého postu a velkého týdne utíkali dřív z práce, aby stihli velkopostní bohoslužby. Kdo se čtyřicet dní vyhýbali společnému stolování s kolegy z práce, protože v restauraci neměli žádné postní jídlo. Kdo vítali Krista s ratolestmi v rukou na Květnou neděli, poslouchali dvanáct pašijových evangelií na velký čtvrtek, klečeli při vynášení pláštěnice na velký pátek a poslouchali proroctví na bílou sobotu. Ten pocit sdílejí všichni, kdo probděli na bohoslužbách slavnostní paschální noc a neděli věnovali oslavám Kristova vzkříšení.

Někteří z mých přátel si berou na paschální dny dovolenou, aby si tuto radost prodloužili a mohli se modlit na těch jásavých bohoslužbách, které znovu a znovu vracejí hymny paschální noci. Jiní (bohužel mezi ně patřím i já) takovou možnost nemají a už od pondělka musí zase sedět v kanceláři. Vrátit se po dvou dnech mystické smrti a vzkříšení do pracovního koloběhu je zvláštní pocit. Připadáte si jako při návratu z jiné planety. Jste opravdu jiní.

Potom zapnete počítač, otevřete poštu a všechno se na vás vyvalí. Známí i neznámí, podepsaní i anonymové vás zahlcují odkazy na jakési stránky, plné očerňování, skandalizace, pomluv a nenávisti. To vše prý v zájmu církve s Kristovým jménem na rtech.

Kdo jsou autoři těchto stránek? Jak to, že měli během velkého týdne a Paschy čas psát všechny ty materiály a rozesílat je do okolí? Copak se nemodlili, nebyli na bohoslužbách, neprožívali ty události jako třeba já? Kde vzali v tuto dobu chuť pouštět se do církevní politiky a do pomluv? Já bych to nedokázal.

Chtěl bych jen říct, že já a většina mých známých už máme toho zneužívání médií pro osobní spory a vyřizování si účtů dost. Nevím, kdo dal TV Nova podklady pro pořady, které o metropolitovi Kryštofovi odvysílala v dubnu. Takové věci se nikdy neměly dostat mezi širokou veřejnost. Stejně tak je ale nepřípustná medializace a skandalizace dalších problémů a mediální masáž snažící se za každou cenu vrátit odstoupivšího metropolitu zpět. Bojím se, že se nakonec všechny snahy o prosazení svých zájmů pomocí nátlaku a pomluv obrátí proti církvi. Chtěl bych proto jejich autory (ať už jsou pravoslavní či nikoliv) poprosit, aby se raději modlili a nebránili ostatním, když se modlit chtějí.

Světlé úterý 2013, Jan Němec.Dopis pana Němce jsme dostali několikrát přeposlaný cestou e-mailu. Pana Němce osobně neznáme, a proto ho prosíme, aby se s námi spojil na této stránce: KONTAKT.

Obsah serveru www.christofor.cz je některými konkrétními osobami mimo jiné z řad současného vedení Pravoslavné církve po odchodu vladyky Kryštofa velmi emotivně označován za lživý, poškozující a urážlivý. Dále je jeho informační obsah také stejně emotivně zpochybňován poukazováním na údajně negativní osobnostní charakteristiky členů petičního výboru za návrat vladyky Kryštofa.

Tato kritika, ať už je záměrně účelová nebo ne, není založená na dokazatelných faktech, ale pouze na dojmech a spekulacích. Obsah serveru www.christofor.cz se totiž skládá výhradně z informací přejatých z jiných veřejně dostupných zdrojů, což je velmi snadno dokazatelné tím, že každý takový údaj má hypertextový odkaz na svůj původní zdroj nebo kopii původního zdroje, kam je možné kliknout.
Pokud má kdokoliv pochybnosti o obsahu informací na tomto serveru www.christofor.cz, ať se se svojí kritikou obrací na autora originálního zdroje, což je ale bohužel v řadě případů jím samotným zveřejněná jeho vlastní informace, protože mezi odkazované zdroje také patří obsah veřejně dostupných serverů a nebo hromadně rozesílaná elektronická pošta, kterou používají právě ti, kteří obsah serveru www.christofor.cz nejvíce kritizují a pomlouvají. Dále, pokud je někde veřejně dostupná jakákoliv informace mající vztah k případu vladyky Kryštofa, potom bude na serveru www.christofor.cz v rámci zájmu o úplnost a objektivitu přidána do seznamu. Takto bude zařazena opravdu jakákoliv veřejně dostupná informace, samozřejmě včetně několikrát veřejně komentovaných dalších nových obvinění vznesených proti vladyku Kryštofovi, jejichž skutečný obsah však dosud zůstává utajen.

Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. (Jan 3:20)