Dokumenty‎ > ‎

otevřený dopis ThDr. Jiřímu Juklovi a Jeho Blaženosti arcibiskupovi Simeonovi

Toto je otevřený a volně šiřitelný dopis adresovaný váženému panu doktoru teologie Jiřímu Juklovi a adresovaný také na vědomí váženému panu arcibiskupovi Jeho Blaženosti Simeonovi, nyní metropolitnímu správci pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

odesláno 29. června 2013


Vaše Blaženosti, vážený pane arcibiskupe Simeone, důstojný otče,

vážený pane doktore Jukle,

ve vaší stížnosti a žádosti o stanovisko poslané Posvátnému synodu a pražské eparchiální radě dne 23. června 2013 jste se dopustil několika velmi slušně řečeno omylů. Vaše stížnost se od 28. června 16:14 hodin šíří v různých kopiích po internetu, kam ji elektronickou poštou rozeslal pan docent Pavel Milko.

1.

Ve vaší stížnosti uvádíte v množném čísle, že se vladyka Kryštof v monastýru v Těšově nemodlí. Podle podpisu lze dovodit, že vy tímto tvrzením ve své osobě reprezentujete a tlumočíte názor církevní komise křesťanské etiky.

K tomu mohu a také chci veřejně a svobodně prohlásit, že to není pravda. Bývalý metropolita se po odchodu do Těšova samozřejmě modlí jako každý správný křesťan a také slouží, což můžu snadno potvrdit nejen já, ale i mnoho dalších lidí. Svědčí o tom také monastýrský bohoslužebný program a řada dalších objektivních důkazů. Pane doktore, vaše příkré tvrzení proto nelze hodnotit jinak než jako písemnou formou dokonané křivé svědectví vámi vedené skupiny osob, která má v církvi významné postavení. Křivé svědectví proti bývalé hlavě pravoslavné církve, křivé svědectví proti svému arcipastýři. Tímto je váš opakuji slušně řečeno omyl ještě závažnější, protože vy jste ve svém postavení jeden z hierarchů, kteří reprezentují podobu a důvěryhodnost pravoslavné církve před očima celé české a slovenské veřejnosti.

Z tohoto důvodu, ačkoliv nejsem organizovaný člen Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, pokorně prosím Jeho Blaženost vladyku Simeona, aby se tímto křivým svědectvím na zasedání Posvátného synodu zabýval a vydal k němu stanovisko.

2.

Ve vaší stížnosti také píšete, že redakce Parlamentní listy, www.pravoslavnacirkev.info, náš petiční server a další zdroje cituji: "lžou výmysly". Pokud odhlédnu od tohoto zvláštního slovního spojení, které se podobá dvojité negaci, ale zřejmě je jen nepovedeným pokusem o emočně nabitý pleonasmus, tak si vás velmi zdvořile dovoluji upozornit, že mícháte dohromady třešně a slony.

Nejen redakce Parlamentní listy, ale i další vysoce čtená a důvěryhodná domácí i zahraniční média vydala k tomuto případu dohromady desítky článků. Pokud máte pocit, že se v nich objevily nepravdy, dokažte to a sjednejte si nápravu standardní cestou. Ale negativní emoce, kterými jste zřejmě po okraj naplněn, jako důkaz v civilizované společnosti nestačí. Nepíšu vám však proto, abych komentoval práci redaktorů. Píšu vám proto, že náš petiční server www.christofor.cz také považujete za jeden z jmenovaných serverů, který publikuje články, což opět velmi zdvořile musím opravit, protože se jedná o snadno dokazatelný omyl.

Primární smysl serveru www.christofor.cz je podpora petice za návrat vladyky Kryštofa, která celkem ke dnešnímu dni čítá více než 3000 podpisů, z toho více než 2200 podpisů na papírových petičních arších podepsaných věřícími v pravoslavných chrámech při bohoslužbách. Jistě dobře víte, že tento počet není daleko od celkového počtu všech aktivně praktikujících pravoslavných věřících v českých chrámech. Avšak vy tvrdíte, že většina věřících je činností petičního serveru pohoršena. Dokažte to prosím. Ale znovu opakuji, síla vaší emoce sama o sobě není důkazem, předložte podpisy. Hovoříte alespoň o desetině z počtu, který má naše petice? Ještě se vás chci zeptat, na základě čeho ve své stížnosti tvrdíte, že petice věřících je neústavní a nekanonická? Máte důkaz?

Dále, na serveru www.christofor.cz jsou také dvě nejvíc navštěvované webové stránky - média a chronologie. Na těchto stránkách jsou v časové řadě uspořádány odkazy na události a mediální výstupy (články a televizní reportáže) a zprávy z elektronické pošty, které se týkají diskutovaného případu. Snadno lze dokázat, že tam není ani jeden námi samotnými napsaný článek. Všechno jsou jen odkazy na jinde zveřejněné texty a videa nebo zprávy z e-mailů. I kdyby se náš server zastavil, tak nic z informace, kterou odkazuje, z internetu nezmizí. Zdůrazňuji, že jediné, co děláme, je uspořádání odkazů a od jiných osob podaných informací na jedno přehledné místo. Kromě toho je snadné dokázat, že tímto stejným způsobem jsou také odkazovány informace publikované novým vedením pravoslavné církve po odchodu bývalého metropolity hovořící v jeho neprospěch. Pokud vás tedy případ bývalého metropolity pohoršuje, což je jistě možné, obraťte se prosím na původce dotčených informací. A ještě raději vám pro jistotu připomínám, že na petičním serveru jsou odkazovány pokud možno všechny veřejně dostupné údaje včetně těch textů, které výrazně mluví v neprospěch bývalého metropolity. Na důkaz si může každý ověřit, že na stránkách jsou například odkazy na několik článků od pana Tomáše Jarolíma, který rozhodně není příznivcem bývalého metropolity. Vaše stížnost, o které se tady bavíme, je tam samozřejmě také.  Pokud také vy sám máte nějaké nové informace, o kterých si myslíte, že v mozaice případu chybí, můžeme je také zveřejnit, ať je jejich obsah jakýkoliv.

3.

Do třetice ve své stížnosti tvrdíte, že podněcovatel petiční akce a její mediální odezvy za návrat vladyky Kryštofa a snah o jeho očištění od obvinění, je vladyka sám. Ani toto není pravda. Petiční server jsme uvedli do provozu a petici samotnou založili výhradně na základě vlastního rozhodnutí poté, kdy se u dnes již bývalých zaměstnanců pražského arcibiskupství začaly hromadit spontánní dopisy věřících na podporu odstoupivšího arcibiskupa a metropolity. Již jsem uvedl, že informace, které odkazujeme, pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. Ani jedna z nich nebyla ani vyrobena ani jen upravována vladykou Kryštofem. Máte důkazy, že bývalý metropolita je, jak v textu tvrdíte, podněcovatelem diskutovaných akcí, nebo ne?

Naším cílem není bezhlavá akce na podporu bývalého metropolity, ale snaha o pravdu tak, aby se tento případ převzetí moci do všech důsledků před veřejností vysvětlil a vyšetřil.  Pane doktore, dobře víte, že kdyby nebylo té jednostranné medializace na začátku dubna a dalších kroků, které způsobili lidé z pravoslavné církve, nemusel bych psát tento dopis a vy byste nepsal svoji stížnost.

...

Pane doktore, v textu vaší stížnosti je ještě více sporných míst, například vaše opět nedokázané tvrzení, že vladyka měl možnost se očistit. Ale o možnosti očištění, které tolik zdůrazňujete, nehovoří žádný oficiálně vydaný dokument. Naopak bylo vedením pravoslavné církve veřejně a opakovaně publikováno, že vladyka nemůže být očištěn, takže případ bývalého metropolity je tímto způsobem stále součástí veřejného informačního prostoru od dne své intenzívní a hrubě jednostranné medializace 2. dubna v televizi NOVA a v bulvárních médiích přičiněním konkrétních a dnes již známých osob z pravoslavné církve. Případ je takto stále sledován celou českou a slovenskou veřejností, které není lhostejné dění na naší náboženské a kulturní scéně.

Vážený pane doktore, na závěr bych mohl použít vaše vlastní slova ale aplikovaná na vás: Právě vaše stížnost jeví známky textu napsaného na objednávku. Velmi zdvořile tak soudím hlavně proto, že jiné možné vysvětlení vašeho textu by se mohlo přičítat snížené inteligenci, což bych si však bez důkazu nedovolil tvrdit a proto tak nečiním.

v dokonalé úctě

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
člen petičního výboru za návrat vladyky Kryštofa

P.S.

Velmi zdvořile si vás, vážený pane doktore Jukle, dovolím opravit ještě v jedné věci:

Christofor, což je součást jména domény serveru www.christofor.cz, se nepíše s tvrdým "y", ale výhradně s měkkým "i" a to nejen v češtině, ale i ve většině jazyků světa přesně podle řeckého jména Našeho Pána Ježíše Krista, kde Christοs (psáno v originále Χριστός) znamená česky pomazaný. Předpokládám tedy vzhledem k vašemu vzdělání a vašemu postavení v církvi, že tato pravopisná chyba vznikla jen omylem a nevyplývá snad z nějakého nového stylu českého pravoslaví po dubnovém odchodu bývalého metropolity.