REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

AKTUALIZOVÁNO: Znovuvysvěcení chrámu sv. Anny v Plzni

V neděli 12. října 2014 byl u příležitosti generální rekonstrukce znovuvysvěcen chrám sv. Anny v Plzni. Archijerejskou liturgii vedl metropolitní správce Pravoslavné církve v Českých zemích vladyka Simeon.

Slavnostní bohoslužbu za účasti asi 200 věřících spolusloužili otcové protojerej Jan Polanský, představený chrámu sv. Anny v Plzni, archimandrita Izajáš Slaninka z Mostu, protojerej Jan Beránek z Prahy, diákon Jaroslav Horvath z Mostu, jerej rakouské metropole a exarchátu pro střední Evropu pod jurisdikcí Konstantinopolského patriarchátu univerzitní docent Dr. Alexander Lapin z Vídně, který převzal dar plzeňských věřících pro zástupce patriarchy Bartoloměje ve Vídni vladyku Arsenie, a hypodiákoni z Plzně.


televizní reportáž

Jako hosté přihlíželi této slavnostní archijerejské bohoslužbě emeritní arcibiskup pražský a primas český římskokatolické církve pan kardinál Miloslav Vlk, náměstkyně primátora města Plzně paní Eva Herinková, redakce televize Noe a pracovníci dalších médií. Po bohoslužbě se v hotelu Continental konal pro hosty i věřící slavnostní oběd.

Vladyka Simeon ve svém kázání mluvil o současné krizi v místní pravoslavné církvi a vyslovil naději, že zlo pomine a budeme se moci zase společně obejmout.

Otec Jan Polanský ve své řeči vyzdvihl spolupráci lidí dobré vůle, která přináší dobré ovoce na rozdíl od planých řečí na pozadí sobeckých zájmů schovávajících se pod pláštíkem pravoslavné víry. Také mluvil o všech duchovních, kteří byli neprávem suspendováni a zbaveni zaměstnání. Otec Polanský tuto zprávu posílá pravoslavným věřícím do všech církevních obcích naší země: "Naši věřící a duchovní jsou dobří lidé, ale mají strach a bojí se, protože vidí, co se kolem nich děje, vidí jak naši církev ničí hrstka samozvanců. Proto posílám tuto zprávu do Prahy, do Ostravy, do Brna, do Jihlavy, do Mostu a všude tam, kde je naše církev v největším ohrožení: Nemusíte se bát, skutečná pravda je jen jedna jako je jen jeden Bůh a pozná se sama podle výsledků. Tou pravdou nejsou plané řeči samozvanců. Po ovoci poznáte je. Každý je však stále vítán v plzeňském chrámu sv. Anny ke společné modlitbě."

Pan kardinál Miloslav Vlk jako host ve své řeči poděkoval za pozvání a řekl, že vladyka Simeon je bez pochybností na základě dopisů Jeho Všesvatosti Ekumenického patriarchy Bartoloměje a podle závěrů Cařihradské komise pro kanonické záležitosti uznávaným metropolitním zástupcem Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (doslova "locum tenens") a popřál místní pravoslavné církvi, aby krizi brzy překonala. Vyzdvihl také krásu pravoslavné bohoslužby, které byl přítomen a která byla právě v Plzni bohatě doprovázena sborovým lidovým zpěvem v českém a církevněslovanském jazyce.

Neděle 12. října 2014 byla velkým svátkem spolupráce lidí dobré vůle, kteří svými reálnými činy naplňují pravé Kristovo učení. Tito lidé, kteří dokáží dobře pracovat, si také zaslouží svoji práci dobře oslavit. Jejich slavnostní den byl dalším krůčkem k očistě naší Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku od cizích zájmů a nepořádku tak, aby konečně mohla po loňské nešťastné abdikaci bývalého metropolity normálně pracovat a důstojně šířit Kristovo učení pod vedením snad již brzy řádně kanonicky zvoleného arcibiskupa pražského a řádně kanonicky zvoleného metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

redakce