REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Žádost otce Michala vladykovi Simeonovi

Díky dobrovolnému úsilí sestry Vaněčkové, která se v posledních dnech zapojila do řešení krize v naší církvi, došlo konečně ke komunikaci mezi otcem Michalem a vladykou Simeonem.

Naplňuje se tak přání vladyky Jiřího, která pronesl na závěr pražského eparchiálního shromáždění v sobotu dne 22. listopadu 2014, když vyslovil radost z překonání krize v naší církvi slovy: "Tento den vejde do dějin naší církve jako den, kdy jsme se sjednotili."


DOPIS OTCE MICHALA VLADYKOVI SIMEONOVI

Eparchiální shromážděním zvolený eparchiální biskup Pražské pravoslavné eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku
(eparchiálním shromážděním zvolený arcibiskup pražský)


igumen Michal (Dandár)

Vaše Vysokopřeosvícenosti,
Metropolitní správce – Locum Tenens Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, eparchiální biskupe Olomoucko-brněnské eparchie - Arcibiskupe olomoucko-brněnský, drahý vladyko Simeone,

prosím Vás, jakožto metropolitního správce (Locum Tenens) naší autokefální Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, o Vaše požehnání k mé cestě ke Svatému Patriaršímu Ekumenickému trůnu Matky Církve v Konstantinopoli, abych vyprosil na Ekumenickém Patriarchátu a u Jeho Všesvatosti Bartoloměje Arcibiskupa Cařihradu - Nového Říma a Ekumenického Patriarchy radu a nalezení cesty k řešení mé kanonické situace v souvislosti s mým zvolení pražským eparchiálním biskupem (arcibiskupem pražským a českých zemí) Eparchiálním shromážděním dne 22. 11. 2014.

Prosím o Vaše svaté arcipastýřské modlitby.

V Praze dne 3.12.2014

Igumen Michal (Dandár)


ODPOVĚĎ VLADYKY SIMEONA

Důstojný otče Michale,

obdržel jsem Váš dopis ze dne 3.12.2014, ve kterém mě - jakožto metropolitního správce (Locum Tenens) naší Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku - žádáte o mé požehnání k cestě ke Svatému Patriaršímu Ekumenickému Trůnu Matky Církve v Konstantinopoli, abyste mohl být na Ekumenickém Patriarchátu vyslechnut a požádal o radu a nalezení cesty k řešení Vaší kanonické situace po Vašem zvolení eparchiálním biskupem Pražské pravoslavné eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (arcibiskupem pražským) Eparchiálním shromážděním dne 22.11.2014.

K tomu Vám žehnám.

S láskou v Kristu,

+Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský
metropolitní správce (Locum Tenens) Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Praha 4. prosince 2014


 

Drazí pravoslavní věřící, v posledních dnech se množí různé paranoické teorie, že se naše Matka Církev (Cařihradský patriarchát) na podnět některých lidí z Česka spolčila proti otci Michalovi.

Tyto názory jsou ubohé a legrační a kromě naprostého nepochopení vážnosti celé věci dělají z Jeho Všesvatosti Bartoloměje nemyslící loutku, kterou by snad bylo možné snadno obalamutit.

Jako přímý účastník mise otce Izaiáše k Matce Církvi, vás chci ubezpečit, že toto možná platí v místní církvi, kdy se na základě drbů a pomluv neustále uzavírají jakési dohody s někým proti někomu, ale naprosto to neplatí pro jednání na Cařihradském patriarchátě, který má diplomatickou tradici z doby římských císařů.

Cařihradský patriarcha Bartoloměj běžně jedná se státníky světových velmocí a sám je státníkem světového formátu. Jako přímý účastník mise otce Izaiáše vás mohu ubezpečit, že jednání s Jeho Všesvatostí Bartolomějem probíhá přísně podle daných procesů a komunikačních protokolů v rámci probíraných témat, která nedovolují se zmiňovat o ničem mimo rámec tématu jednání, kterým byla v našem případě jen a pouze otázka kanonické způsobilosti otce Isaiáše k biskupskému svěcení. Všechny informace, které nám byly sděleny na osobním jednání s Jeho Všesvatostí Bartolomějem za účasti Jeho Blaženosti Jana metropolity Pergamonského (důstojného člena komise pro kanonické záležitosti a mezipravoslavné vztahy), byly vyřčeny výhradně z vůle Jeho Všesvatosti.

Proto vás prosím, abyste nevěřili ničemu, co není na papíře černé na bílém. Rozumně přemýšlejte, jestli je zdravé, že po dlouhých měsících mlčení na dubnové komuniké Synodální komise Cařihradského patriarchátu, které nás vyzvalo ke společným jednáním, najednou v době slibovaného sjednocení navštěvují Matku Církev dvě na sobě nezávislé reprezentace místní církve a dokonce s protichůdnými požadavky.

V této vypjaté době se po místní církvi i po veřejnosti roztrušují různá očekávání a představy psychicky nevyrovnaných lidí, kteří se kvůli vlastním osobním zájmům nedokáží smířit s jasnými fakty a netrpělivě taktizují s jednou i druhou stranou naší krize. Můžu vás všechny ubezpečit, že písemná odpověď na naši návštěvu (a samozřejmě také na utajovanou návštěvu otce Šuvarského a vladyky Juraje) brzy přijde a já se osobně postarám o to, aby byla zveřejněna v plném znění a bez cenzury.

doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.