REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Zápis opatrovníka Pravoslavné církve v českých zemích

V těchto dnech byl dokončen úřední zápis opatrovníka Pravoslavné církve v českých zemích s účinností od 17.12.2014. Církev nyní před státními orgány ČR zastupuje pan advokát Mgr. Petr Pytlík na základě §463 a dalších ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.