REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Dopis Konstantinopolského patriarchy Bartoloměje Ministerstvu Kultury ČR

"Neodpovědnost, nezralost, nedostatek soudnosti a církevního étosu ve správě československé církve poškozuje jednotu Pravoslaví."

Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj napsal Ministerstvu kultury ČR dopis, ve kterém popisuje důvody rozhodnutí Posvátného Synodu Konstantinopolského patriarchátu, proč nelze uznat vladyku Rastislava metropolitou a Jáchyma arcibskupem a proč považuje všechna jejich rozhodnutí za neplatná. Takto to bylo zveřejněno 1. dubna 2014 v samostatném komuniké.

(zde je odkaz na toto samostatné komuniké Posvátného Synodu Ekumenického Patriarchátu)

Zpráva o tomto dopise se do naší redakce dostala až dnes od orgánů státní správy ČR, které tuto záležitost začaly řešit.

Kdo a proč se snažil a stále snaží po tak dlouhou dobu tyto informace před vladykou Simeonem zatajit a stále ho pomlouvat? Proč oficiální místa Pražské pravoslavné eparchie neříkají svým věřícím pravdu a namísto toho je stále krmí lživými zprávami, že se situace brzy uklidní (například zde text o. Jukla) a že jednání v Cařihradu dopadla dobře (například zde závěry delegace vladyky Rastislava po návštěvě Ekumenického patriarchátu), přestože oficiální zpráva z patriarchátu to nepotvrdila (zde je oficiální zpráva z patriarchátu)?

Brzy přineseme další informace.


Český překlad dopisu Patriarchy Bartoloměje, ve kterém odsuzuje nekanonické chování pánů Rastislava, Juraje a Jáchyma (v dopise jsou takto jmenováni bez biskupských titulů) a konstatuje izolaci místní církve od zbytku pravoslavného světa.

Consulate General of the Czech Republic in Istanbul, č.j. 336/2014
Ministerstvo kultury ČR, č.j. 24399/2014

Jeho Excelence Daniel Herman, ministr kultury České republiky

Vaše Excelence,

s hlubokým zármutkem a velkým znepokojením Vás tímto patriarším dopisem chceme důvěrně seznámit s nešťastnými okolnosti, do nichž upadla naše dceřiná Církev, autokefální Pravoslavná Církev v českých zemích a na Slovensku, čímž je ohrožena právoplatnost pravoslaví ve Vaší zemi a obávané uskutečnění rozkolu se stává citelnější realitou.

Locum Tenens (metropolitní správce) Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Jeho Excelence Simeon se na nás obrátil vzhledem nekanonickým skutkům při volbě a jmenování pravoslavných hierarchů v autokefální Církvi Vaší země jako na Ekumenický Patriarchát, který má odpovědnost v první řadě za jednotu pravoslaví po celém světě a jako Matka Církev také za pravoslavnou Církev ve Vaší zemi, a požádal nás o zásah. Vyslyševše jeho žádost, pověřili jsme výbory našeho Synodu pro mezipravoslavné záležitosti a pro kanonické záležitosti, aby přijaly zde v našem Ctihodném středisku zástupce obou frakcí výše uvedené Církve a vedly s nimi diskuzi. Našemu církevnímu a pastýřskému úsilí o dosažení řešení se bohužel postavila v cestu neochota delegace, která zastupovala "Primase" místní Církve, veřejně uznat tyto kanonické anomálie.

Proto jsme my a členové Posvátného Synodu Ekumenického Patriarchátu vydali dne 1. dubna 2014 přiložené komuniké, v němž je uvedeno, že První Stolice Pravoslavné Církve, která je též Matkou Církví tamější místní Církve, společné s dalšími deseti kanonickým autokefálními Pravoslavnými Církvemi, s výjimkou Patriarchátu moskevského a antiochijského a Pravoslavné Církve v Polsku, neuznávají nově zvoleného "Primase" a to z důvodu rozpoznaných nekanonických skutků při jeho volbě. V důsledku toho neuznáváme úkony, které Pravoslavná Církev v českých zemích a na Slovensku označuje za ."kanonické". Měli bychom také zdůraznit, že "Primas" uvedené Církve nebyl pozván na zdejší Synaxis hlav všech Pravoslavných Církví začátkem března. Vyloučení ze Synaxis jasně ilustruje vážnost celé věci, neboť "Primas" je tak izolován od zbytku pravoslavného světa.

Dále jsme nedávno obdrželi znepokojivé informace týkající se tříčlenného Synodu uvedené církve složeného z Rastislava, Juraje a Jáchyma, kteří hlasovali pro odvolání arcibiskupa Simeona z pastýřských povinností bez jeho souhlasu. Poté následovaly další nekanonické skutky na zasedání eparchiální rady brněnské eparchie. Bylo nám řečeno, že předtím, než se toto zasedání sešlo, arcibiskup Simeon kvůli nepřítomnosti tajemníka odešel. Po jeho odchodu biskup Jáchym nekanonicky svolal členy eparchiální rady, s nimiž je spojen, a pokračovali v zasedání, během kterého odhlasovali odvolání arcibiskupa Simeona a zároveň jmenovali eparchiálního správce jako jeho náhradu. Také bylo na dobu neurčitou suspendováno deset kněží a byl jim zakázán výkon kněžských povinností. Toto navíc vyústilo též v uzavření několika kostelů, které musely čelit ze strany nového církevního statu quo hrozbám násilí, citovému útisku a zastrašování v různých formách.

Tyto nekanonické a neetické skutky ze strany Hierarchů Pravoslavné Církve v českých zemích a na Slovensku, kteří jsou nyní v úřadu, hluboce rmoutí Ekumenický Patriarchát i nás osobně. Neodpovědnost, nezralost, nedostatek soudnosti a církevního étosu ve správě místní Církve poškozuje jednotu celé Pravoslavné Církve. Ekumenický Patriarchát bude, třebaže mu to působí bolest, považovat nadále úkony Pravoslavné Církve v českých zemích a na Slovensku za nekanonické, dokud nebude nalezeno kanonické řešení. Věříme, že civilní orgány Vaší země budou na tuto situaci brát zřetel při rozhodování ve věcech uznávání církevních orgánů ze strany státu.

Jsme Vám vděčni, že této nanejvýš naléhavé a závažné záležitosti Pravoslavné Církve věnujete pozornost a berete na ni zřetel. Pokud byste si přál, abychom Vám ve věci poskytli více informací, my i naši spolupracovníci bychom se velmi rádi sešli s Vašim zástupcem zde v Istanbulu. Můžeme také vyslat své zástupce k  Vám, aby mohlo dojít k další diskusi o této nešťastné situaci.

Přejeme Vám i Vašim blízkým radostné a požehnané Velikonoce a zůstáváme v hluboké lásce a úctě.

V modlitbách Vaši
+ Bartoloměj
Arcibiskup Cařihradu - Nového Říma
a Ekumenický Patriarcha

Na Ekumenickém Patriarchátu dne 11. dubna 2014