REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Odpověď vladyky Simeona vladykovi Jáchymovi

Vážený vladyko Jáchyme,
Upřímně sdílím přání vyjádřené Vašim dopisem, aby v naší církvi přestaly nesváry a předešlo jakémukoliv rozdělení. Proto Vás prosím, nesnažte se narušit svolání našeho eparchiálního shromáždění, jež má, jak to žádá ústava, jmenovat nové pracovníky církve na další funkční období.

Číst dál: Odpověď vladyky Simeona vladykovi Jáchymovi

Odpověď na aktivity vladyky Jáchyma

Drazí otcové, bratři a sestry,
Vladyka Jáchym dnes rozeslal po naší eparchii svůj osobní dopis. Cílem dopisu, který nekanonicky zasahuje do vnitřních věcí naší eparchie, je zmařit konání přichystaného eparchiálního shromáždění, vnést do srdcí lidí nedůvěru k obrodnému procesu, který zde započal, a do myšlení našich duchovních otců zasít další semínka sváru a nejednoty. Dopis je sice napsán tklivými slovy, ale jeho cíl můžeme zřetelně vidět. Těžko se ubráníme dojmu, že se vladykovi Jáchymovi nelíbí, když naše eparchie, díky Bohu, povstává z uměle vyvolané krize.

Číst dál: Odpověď na aktivity vladyky Jáchyma

Komentář k prohlášení vydanému pod hlavičkou eparchiální rady

Včera bylo vydáno nikým nepodepsané údajné prohlášení eparchiální rady. ER však prý vůbec nezasedala. Uvádí se tam, že to bylo schváleno per rollam (tj. oběžníkem, čili někdo někde něco sepsal, někomu to rozeslal a není jasné, jestli s tím vůbec někdo souhlasil). Seznam podepsaných schází, stejně jako uvedení kolik bylo pro a kolik proti atd. To, že není uveden autor, je už v těchto kruzích jaksi samozřejmé...

Číst dál: Komentář k prohlášení vydanému pod hlavičkou eparchiální...

Stále platná nabídka ke smíření

Ze strany vladyky Simeona byla celý rok slyšet jasná nabídka řešení a cesta ke smíření, která nikoho nevyhazuje ani nelikviduje. Ta opakovaná nabídka zní: "Vraťme se před 9. prosinec 2013 a začněme odtud znovu a jinak." (Od schůze synodu 9. 12. 2013 se odvíjí současný rozkol.) To je stále znovu a znovu nabízená ruka ke smíření. Jenže od druhé strany sporu zní jen omílání stále stejné mantry: "My jsme ti jediní praví. Nevadí, že nás svět neuznává, hlavně že nás uznává Moskva. Vladyku Simeona jsme sesadili. Kdo to neuznává a není v jednotě s naším synodem, nemá v naší církvi co pohledávat." Zní to tu stále dokola jako vrzající tibetský mlýnek. Tahle pekelná mantra spolu s neomylností a svatouškovstvím těch, kteří ji kolovrátkovitě opakují, rozemílá naši církev na padrť....

Číst dál: Stále platná nabídka ke smíření