REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Naši mniši v zahraničí - otec Michal

Další medailónek věnovaný našim mnichům v zahraničí představuje otce Michala Dandára. Otec Michal je z tradiční východoslovenské pravoslavné rodiny a je rusínské národnosti. Otec Michal se dlouhá léta staral o zastupitelství-podvorje naší československé pravoslavné církve v Moskvě, dokud nebyl vyměněn tehdejším metropolitou vladykou Kryštofem. Potom po krátkém pobytu v Bratislavě odešel do Německa. Nyní je igumenem v chrámu Proroka Jana Křtitele, předchůdce Páně, ve Schweinfurtu v Německu, který náleží Berlínsko-německé pravoslavné eparchii pod Moskevským patriarchátem.

Otec Michal je absolventem Prešovské univerzity a Sankt-Petěrburské duchovní akademie. Hovoří rusínsky, slovensky, česky, rusky a německy.

Stránky Německé pravoslavné eparchie ve Schweinfurtu
http://www.rok-schweinfurt.de/

Osobní stránky otce Michala na stránkách Moskevského patriarchátu:
http://karta.patriarchia.ru/klirik/1527694.html

Osobní stránky otce Michala na stránkách Berlínsko-německé eparchie:
http://www.rokmp.de/users/dandar-mihail/