REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Zprávy z Ekumenického patriarchátu

Ve dnech 29. - 30. listopadu proběhla jednání otce Izaiáše pověřeného metropolitním správcem naší církve vladykou Simeonem s Jeho Všesvatosti Ekumenickým Patriarchou Bartolomějem arcibiskupem Cařihradu.

Ekumenický patriarchát v Cařihradu je Matkou naší Církve a z titulu této funkce již v dubnu letošního roku vydal komuniké, ve kterém zve představitele naší církve k pokračování jednání s Matkou Církví, aby se našlo vhodné řešení a aby se předešlo jakýmkoliv aktivitám, které by mohly dále zkomplikovat stávající politováníhodnou situaci v naší církvi.

Návštěva otce Izaiáše se uskutečnila ve stejnou dobu, kdy na Cařihradský patriarchát přijel římský papež František. Přesto si Jeho Všesvatost Bartoloměj našel čas promluvit s otcem Izaiášem o situaci v naší církvi spolu s Jeho Blažeností Janem Zizioulasem z Pergamu (členem synodální komise pro kanonické záležitosti a mezipravoslavné vztahy) a tajemníkem synodálního úřadu otcem archim. Bartolomějem Samarasem. Po asi 45 minutovém jednání byl otec Izaiáš pozván na oběd s Jeho Všesvatostí Bartolomějem a potom se jako host Ekumenického patriarchátu zúčastnil papežské návštěvy a slavnostní doxologie v patriarším katedrálním chrámu.

V neděli 30. listopadu se otec Izaiáš v den svátku svatého apoštola Ondřeje, patrona města Konstantinopole, zúčastnil Svatého přijímání v patriarším katedrálním chrámu.

... o dalším vývoji událostí vás budeme brzy informovat ...