REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Dopis vladyky Simeona patriarchovi Bartoloměji o jednání v Bratislavě

Jeho Všesvatost Bartoloměj
Arcibiskup Cařihradu-Nového Říma a ekumenický patriarcha

Všesvatý arcibiskupe Cařihradu-Nového Říma a ekumenický patriarcho, nejdražší bratře a spoluslužebníče mé nepatrností, vladyko Bartoloměji s pokorou a vděčností Vás objímám v Pánu a zdravím.

Především děkuji Vám i vysokopřeosvícenému metropolitovi Emanuelovi za uspořádání v jeho přítomnosti rozhovoru mezi mnou a vladykou Rostislavem. Tento rozhovor trval téměř tři hodiny a byl jistě užitečný tím, že vyjasnil vladykovi Rostislavovi Vaše stanoviska k nekanonickým činům, kterých se dopustil on a vladykové Juraj a Jáchym. Vyslovil jsem mínění, že se lze dohodnout. Uvědomil jsem si, jak jsou tito mladí lidé blízcí mému srdci a jak bych si jednotu s nimi přál, kdyby byla možná.

Po rozloučení vysokopřeosvíceným metropolitou Emanuelem jsem ještě poseděl s vladykou Rostislavem a jeho tajemníkem, otcem Michalem Švajko, který je léta rádcem prešovských biskupů. On spolusestavoval naši Ústavu a byl pravou rukou metropolity Nikolaje i arcibiskupa Jana prešovského.

Svolání prešovského sněmu 11.1.2014 bez toho, aby proběhlo předtím v Praze eparchiální shromáždění s volbou biskupa-kandidáta na metropolitu (což se mi jeví ze slovenské strany jako nebratrské) vysvětlil otec Švajko tím, že Slovensko čekalo 9 měsíců než si Praha zvolí arcibiskupa, a už nemohlo být déle bez metropolity. Vyslovil lítost, že jsem sněm neuznal a nezúčastnil jsem se ho, protože jinak by prý zařídil, aby nebyl jmenován arcibiskupem pražským vladyka Jáchym, ale já. Během rozhovoru jsem pochopil, že pro něho zatím domluvit se se mnou neznamená nějaký ústupek z jejich strany, ale znamená přimět mě, abych přijal jeho stanoviska, uznal sněm i obě intronizace a napsal Vám, že je vše v pořádku. To však je pro mne naprosto nepřijatelné, protože by to vůbec nepomohlo zkoušené a rozvrácené pražské eparchii, na jejímž stavu se podíleli tím, že podporovali ty, kdo to způsobili, což jsem řekl otci Švajkovi. Přesto druhý den mi vladyka Rostislav volal a přál si mne navštívit a jednat se mnou. Souhlasil jsem, ale s podmínkou, že uzná předběžně za neplatné a nekanonické synody 9.12.2013 a 10.1.2014, k jejichž neústavnosti jsem se vyjádřil již dříve. Tuto podmínku k mému zármutku nepřijal, a tak k dalšímu jednání z toho důvodu nedošlo. Chystám se však pokračovat aspoň v korespondenci.

Děkuji Vaší Všesvatosti za laskavý zájem a podporu. O tak zvané intronizaci vladyky Jáchyma v Praze si Vám dovolím napsat zítra. S láskou Vás objímám

+Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský
správce metropolitního trůnu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku
Olomouc 30.ledna 2014