REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

AKTUALIZOVÁNO: Protestní akce proti návštěvě biskupa Jáchyma ve Františkových Lázních v sobotu 26.7.2014

Tuto sobotu 26. července 2014 u příležitosti svátku sv. kyjevské kněžny Olgy a 125 let od vysvěcení chrámu budou pravoslavní věřící v nejstarším pravoslavném chrámu v České republice ve Františkových Lázních protestovat proti návštěvě biskupa Jáchyma.

Protestní akce je namířena proti přítomnosti biskupa Jáchyma na chrámovém svátku nejstaršího pravoslavného chrámu v České republice a proběhne poklidným způsobem. Chrám sv. Olgy je znám také tím, že v něm 65 let sloužil otec Jan Křivka, který zemřel loni v říjnu. Otec Jan Křivka byl několikrát nejvyššími poctami vyznamenaný válečný hrdina z II. světové války. Jako příslušník Svobodovy armády zažil bitvu v Dukelském průsmyku. Volyňští Češi, kteří ve velké většině přijali pravoslaví již v 19. století, se po válečné Heydrichiádě stali oporou nově obnovené Československé Pravoslavné církve. Jednou z opor byl právě válečný hrdina Jan Křivka, který byl vysvěcen na kněze již v roce 1949.

Proto je polovina ze 125 let existence chrámu spjata s působením otce Jana Křivky. Za tu dobu prošel chrám několikanásobnou rekonstrukcí. Otec Jan Křivka založil několik pravoslavných církevních obcí a zasloužil se také v 70. letech o generální opravu chrámu sv. Petra a Pavla v Karlových Varech, který je dnes majetkem podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice. Při správě chrámu otci Janu Křivkovi pomáhala nejen jeho rodina, ale také četné rodiny z řad volyňských Čechů, Ukrajinců, Rusínů z Podkarpatské Rusi a Slováků.

O životě otce Jana Křivky se podrobně dočtete například zde:
http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/2388
nebo z televizního dokumentu zde:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/411235100051004-nevyzpytatelne-krivky-zivota/

Nástupcem vloni zesnulého otce Křivky se stal otec Vít Metoděj Kout, který patří k věrným zastáncům samozvaného sektářského vedení otce Jáchyma v Pravoslavné církvi v českých zemích. Proti otci Jáchymovi se velmi jasně staví celá hluboce věřící rodina otce Jana Křivky, zejména pak jeho vnuci Ondřej Chrást a Jan Křivka nejmladší.

O chrámovém svátku proběhla také diskuze na Facebookových stránkách církevní obce, spravovaných o. Koutem. Vnuk otce Křivky Jan Křivka nejmladší doslova napsal:

"Doposud jsem se v církvi s takovou neúctou a falešností nesetkal. Jelikož můj dědeček celý svůj život proti takovým projevům bojoval, je pro mě těžké se s tímto smířit. Jsem si jistý, že kdyby dědeček žil a byl při síle, tak vl. Jáchyma vyžene z našeho chrámu s klackem v ruce."

Toto bylo okamžitě správcem diskuze o. Koutem smazáno, proto Jan Křivka nejml. doplnil:

"Moc bych si přál, aby došlo k usmíření a nápravě, ale cenzura, mazání příspěvků, či zatajování důležitých skutečností není cestou k řešení."
 
(Celá konverzace před smazáním je přílohou tohoto článku)

Další vnuk otce Jana Křivky, Ondřej Chrást byl dlouholetý zaměstnanec ústředí Pravoslavné církve a kterého nynější nekanonické a pravoslavným světem neuznané vedení místní Pravoslavné církve persekvovalo téměř jako prvního, organizuje malou protestní akci proti přítomnosti vl. Jáchyma na liturgii. Věřícím a duchovním poslal email, ve kterém píše: 

"Naše akce u příležitosti svátku sv. Olgy se bude konat cestou tzv. nejmenšího odporu, nechceme nějaké významné konflikty, které by jen více a více rozjitřovali rány, které všichni cítíme."

Dále Ondřej Chrást ve svém dopise pokračuje:

"... nechceme, aby tito lidé zneužívali práci dědečka a celé naší rodiny, k čemuž teď neustále dochází. Proto chceme spolu s Vámi oslavit tento svátek zvlášť a v souladu se světovou pravoslavnou církví, nikoliv jako sekta mimo světové pravoslaví."

V závěru se vyjadřuje k církevní situaci:

"Kritická situace v naší Církvi trvá již více než rok a půl. Během této doby se situace neuklidnila, ba právě naopak, Církev, Tělo Kristovo, trpí více a více. Věřícím je odpíráno přijímání Svatých darů, kněží jsou persekvováni, zastrašováni a věřící jsou stále více a více zmateni. Světové pravoslaví se od tohoto nekanonického vedení zcela odvrátilo a jednoznačně podporuje kanonickou stranu sporu, vladyku Simeona. Ještě bude nějakou dobu trvat, než napravíme dlouho a složitě budovanou reputaci vůči českému státu."

Dle vyjádření Ondřeje Chrásta bude akce poklidná a bude vrcholit na místním hřbitově panychidou za otce Jana Křivku a tragicky zesnulého bratra Pavla Chrásta, který byl v chrámu sv. Olgy rovněž jako všichni vnuci otce Křivky desítky let žalmistou, a dále dodává:

"Protestní akci již podpořila celá řada věřících církevní obce. Někteří na protest zůstanou doma a chrámového svátku se nezúčastní, někteří, spolu s námi přijdou na místo vzdát úctu svaté Olze, této patronce chrámu, který je naším domovem."


 


 


chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních

interiér chrámu sv. Olgy


 


 

V souvislosti s rozjitřenou atmosférou v Církvi vydáváme následující prohlášení ve formě otevřeného dopisu:

 

otče Metoději a otče Serafíme,

Vy, a další podporovatelé samozvaného vedení Pražské eparchie v čele s biskupem Jáchymem se oháníte údajně kanonickou autoritou posvátného synodu naší místní církve, ve které perzekvujete poctivé křesťany jen proto, že váš údajně posvátný synod neuznávají a proto jsou oni podle vášich představ "nekanoničtí". Všechny věřící a duchovní na Internetu i v soukromí šmírujete, jestli se nechovají "podezřele".

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že synod je posvátný jen tehdy, když jeho členové sami dodržují posvátné kánony a jen tehdy, když jsou rozhodnutí jeho členů uznávána světovými pravoslavnými církvemi. Jen tak se může Synod těšit blahodati Svatého Ducha a nazývat se pravoslavným a posvátným.

Jenže shromáždění tří biskupů Rastislava, Jáchyma a Juraje, které samo sebe pyšně nazývá posvátným synodem a násilím si vynucuje poslušnost, bylo označené za nekanonické a všechna jeho rozhodnutí za neplatná. Proto si toto shromáždění tří biskupů může o nějaké kanonicitě a posvátnosti nechat jen zdát.

Jasně to říká odstavec I. a II. komuniké Posvátného Synodu Matky Církve - Konstantinopolského patriarchátu ze dne 1.4.2014 a bylo to několikrát zopakováno, jako například v dopise Jeho Všesvatosti Patriarchy Bartoloměje Ministerstvu kultury České republiky. Proto není biskup Jáchym ani uznán ani zaregistrován českým státem na pozici arcibiskupa pražského. 

To byste chtěli označit za nekanonické rozkolníky, buřiče, křiklouny, zloděje a lháře i všechny pravoslavné vladyky a věřící na celém světě, kteří vám vytýkají Jáchymovy prohřešky stejně jako naši místní duchovní a věřící? Na svoje bližní u nás doma si drze troufáte a trestáte je za to, že se na rozdíl od Vás drží pravoslavné jednoty. Chováte se jako zlé rozmazlené děti, které si silou vydupávají, aby se jim okolí podřídilo. Děkovný dopis za povodňovou pomoc Srbsku (mimochodem pozdě a nijak velkou) a hromadnou fotografii z Ruska, kde byl v houfu s biskupem Jáchymem vyfotografován i jeden host z Cařihradu, jste zneužili k propagandistickému důkazu, že rozhodnutí Posvátného Synodu Ekumenického patriarchátu, který se stará o světovou pravoslavnou jednotu, byl jen omyl a že žádný problém nemáte.

Jáchymova návštěva v Moskvě vám dodala sílu pohrdat Matkou Konstantinopolskou Církví. Takže teď je podle vás i Jeho Všesvatost Patriarcha Bartoloměj rozkolník, buřič, křikloun a lhář? Nebo je podle vás hlupák, který se "jen špatně informoval" od těch, kteří s biskupem Jáchymem nesouhlasí? Jak nám na tohle odpovíte? Styďte se!

Jak si představujete pravoslavné šíření Evangelia mezi českou veřejnost? Pliváním nadávek s pěnou u úst, osočováním, šikanou, perzekucemi a šmírováním? Tohle je podle vás křesťanská láska? Vás obraz církve před českou veřejností nezajímá a budujete si sektu sami pro sebe? Ale potom se od českého státu nenechávejte živit, když mu za to žádnou službu kromě ostudy nevracíte!

Víme, že samozvaný arcibiskup Jáchym se chystá vynucovat svoji podporu na veřejném prohlášení vlastnoručními podpisy od všech duchovních. Kdo se nepodepíše, bude vyhozen. Takto se chovalo nacistické Gestapo za války a komunisté v době totality. Od koho se asi Jáchymovi rádci tyhle obludné praktiky naučili? Poradili vám to v Moskvě? Pokud se samozvaný arcibiskup Jáchym k tomuto svévolnému aktu pýchy a pohrdání pravidly všeobecné apoštolské církve odhodlá, bude to čin všem pravým křesťanům odporný a opovržení hodný.

Prosíme Vás, otče Metoději, otče Serafíme a další přisluhovači nekanonického pražského arcibiskupa Jáchyma, najděte v sobě křesťanskou odvahu a ukončete to vaše šílenství. Rozbíjíte světové pravoslaví, svévolně porušujete jeho tradice a kanonické právo, děláte tím ostudu celému křesťanstvu. Podporují vás jen v Moskvě a jejích satelitech, dobře víme proč a dobře víme za jakých podmínek. Nenechte si dál našeptávat zvrhlé rady těmi v Praze, kteří se schovávají na pozadí, známe je dobře. Přestaňte už ubližovat svým bližním a ničit svoje duše! Bůh vám všem dej požehnání a sílu ke správnému rozhodnutí!

Kristus uprostřed nás

redakce Soli země