REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Série anonymů na téma souladu ústavy PCČZS s Cařihradským Tomosem

Vážení členové Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, v souvislosti s probíhajícími jednáními mezi komisí Eumenického patriarchátu a komisí místní církve na již vloni odsouhlasené a projednané změny místní ústavy a Tomosu z roku 1998 se tento týden začaly hromadnou poštou šířit následující série anonymů, které si zde můžete přečíst. Je pozoruhodné, čím se někteří lidé z PCČZS zabývají v době vrcholícího Velkého Půstu:

Číst dál: Série anonymů na téma souladu ústavy PCČZS s Cařihradským...

Chorodia Agiu Georgiu - byzantské hymny a řecké tradiční písně

Ženské pěvecké trio Chorodia Agiu Georgiu - byzantské hymny a řecké tradiční písně se zrodilo v Pravoslavné kapli sv. Jiří na zámku v Ostravě-Porubě. Marie a Sofie Prusali a Lada Gižová zde zpívají při každé liturgii a zpívání si zamilovaly na tolik, že se učí další a další byzantské hymny a tradiční písně z Ipiru, Thrákie a Pontu.

Číst dál: Chorodia Agiu Georgiu - byzantské hymny a řecké tradiční...

Prohlášení po biskupské chirotonii v Brně

S radostí oznamujeme duchovenstvu i věřícím Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, že dnes 22. února 2015 byl zde v brněnském katedrálním chrámu vysvěcen archimandrita Izaiáš (ThDr. Igor Slaninka) na vikárního biskupa olomoucko-brněnské eparchie – s uděleným titulem biskup šumperský.

Číst dál: Prohlášení po biskupské chirotonii v Brně