REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Metropolita Hillarion: "Nevidím žádné problémy v církvi Česka a Slovenska, které by se měly napravovat."

Představitel Moskevského patriarchátu metropolita Hillarion se v interview vyjádřil k naší církvi a sdělil, že Ruská pravoslavná církev zastává opačné stanovisko k Ekumenickému patriarchátu. Metropolita Hillarion problémy naší církve označuje za ničím nepodložené fantazie. Originál článku je zde:
http://www.romfea.gr/epikairotita/22590-2014-02-25-22-15-48

(fotografie je z originálního článku na serveru Romfea)

Protože se jedná již o několikáté zahraniční vystoupení vrcholných zástupců Ruské pravoslavné církve ke krizi naší církve, tak kromě překladu tohoto článku přinášíme malý souhrn hlavních událostí posledních měsíců:

 

1. Setkání metropolity Hillariona s vybranými členy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v pražském hotelu Savoy dne 7. 10. 2013.

V ruské federaci platí od roku 1999 zákon Федеральный закон от 4 января 1999 г. N 4-ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" http://constitution.garant.ru/act/federative/179963/

Tento zákon požaduje, aby se veškeré zahraniční aktivity subjektů Ruské federace konaly koordinovaně s vládou Ruské federace. Proto lze předpokládat, že byl takto koordinován také osobní vstup metropolity Hillariona a Ruské pravoslavné církve do krize v naší místní církvi, který oficiálně začal utajovanou návštěvou v Praze 7.10.2013 v luxusním hotelu Savoy, kde se metropolita Hillarion mimo jiné setkal s vladyky Rastislavem, Jáchymem a Jurajem a místními zástupci podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice, ale bez vědomí a souhlasu metropolitního správce naší církve vladyky Simeona.

2. Jednání Posvátného Synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku v Praze dne 9. 12. 2013.

Na toto jednání se opět bez vědomí a bez pozvání metropolitního správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku dostavil metropolita Hillarion, aby zde, jak napsal ruský server Narodnaja linija, zabránil Řekům převzít moc. Na tomto jednání došlo ze strany tří vladyků Rastislava, Jáchyma a Juraje k pokusu o odvolání vladyky Simeona z místa metropolitního správce. Postup pravděpodobně dohodnutý na výše uvedené schůzce v hotelu Savoy ruská strana ze svého pohledu popisuje takto:


Dramatickou se situace stala v prosinci roku 2013, kdy se Řekové pokusili provést svým způsobem "zvláštní operaci" v souvislosti s volbami nové hlavy církve. Vzhledem k tomu , že podle Ústavy Česko-slovenské církve měla její hlava, v té době metropolitní správce arcibiskup Simeon dva hlasy, zatímco jeho protivníci měli hlasy tři, rozhodli se Řekové využít mazaného ustanovení v konstantinopolském Tomosu, kterým byla udělena autokefalita. Podle tohoto dokumentu má v kritických situacích, Matka církve, tj. Ekumenický patriarchát v Konstantinopoli, právo vyslat své zástupce s právem hlasování na zasedání synodu. Toto se Řekové rozhodli využít a poslali rovnou dva metropolity, ve snaze zajistit si většinu při rozhodování. Výsledkem by byly čtyři hlasy proti třem.
Ale mladí čeští biskupové také nejsou včerejší a uskutečnění této operace zabránili. Jak jsme se dozvěděli od našich zdrojů v Praze, Řekové byli ohromeni, když před zahájením zasedání synodu vstoupil do sálu metropolita Hilarion se zástupci ruské církve. Krátká konverzační přestřelka mezi Rusy a Řeky na téma, co tu dělají, skončila tím, že zvláštní operace s cílem uchvátit československou církev ztroskotala.


O tomto článku jsme již informovali dne 13. 2. 2014. http://sul-zeme.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=4:konst-neudalos&catid=8&Itemid=104

Originál tohoto textu je uložen zde. http://ruskline.ru/news_rl/2014/02/13/konstantinopolyu_ne_udalos_postavit_pod_svoj_kontrol_chehoslovackuyu_cerkov/

Vladyka Simeon se k této události vyjádřil ve svém pastýřském listu. http://sul-zeme.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=15:treti-pastyrsky-list-vladyky-simeona&catid=10&Itemid=103

Podobně se k této události vyjádřil Jeho Všesvatost Ekumenický Patriarcha Bartoloměj ve svém dopise. http://sul-zeme.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7:dopis-ekumenickeho-patriarchy-bartolomeje&catid=8:zezahranici&Itemid=101


 

Po této malé rekapitulaci přinášíme překlad včerejšího interview metropolity Hillariona s reportérem Emiliem Polygeni. Slovenským čtenářům se omlouváme, protože zahraniční reportéři někdy pod označeními Česko, krize v Česku, česká církev rozumějí celý československý prostor, jako kdyby Slovensko neexistovalo. Článek se samozřejmě týká celé místní československé církve, jak to metropolita Hillarion ve svých odpovědích správně uvádí.


Hillarion Volokolamský: Fantazie o problémech v Česku

Člen Moskevského patriarchátu a metropolita Hillarion Vololamský říká, že problémy s volbou hlavy české církve jsou jen ve sféře fantazie. Metopolita Hillarion vyložil redakci Romfea postoj Ruské pravoslavné církve k volbě hlavy české církve, který je, jak se zdá diametrálně odlišný od názoru Ekumenického patriarchátu. 


Metropolita Hillarion řekl: "Nevidím žádné problémy v církvi Česka a Slovenska, které by se měly napravovat."


"Věřím," zdůraznil, "že je to naprosto vyfantazírovaný problém, protože to, co se stalo v Pravoslavné církvi českých zemí a na Slovensku je plně v souladu s ústavou této církve."


Metropolita Hillarion prohlásil, že správcem církve byl arcibiskup Simeon, který byl na zasedání Posvátného synodu (pozn. redakce: kterého se metropolita Hillarion bez pozvání účastnil) uvolněn ze služby většinou hlasů, jmenovitě tří ze čtyř, a nahrazen vladykou Rastislavem (pozn. redakce: proti vl. Simeonovi hlasovali vl. Rastislav, Jáchym a Juraj).


V souladu s ústavou této církve, dodává pan Hillarion, je správcem církve buď z Prahy nebo ze Slovenska. Vladyka Simeon byl vybrán pouze z úcty k věku a zkušenostem. A protože, jak se prokázalo, na místě zástupce církve prakticky nic nedělal, tak se tři hierarchové (pozn. redakce: Rastislav, Jáchym a Juraj) rozhodli zvolit nového správce vl. Rastislava.


Metropolitan Hillarion dále říká, že když byl zvolen nový správce (Rastislav), tak opět podle ústavy byl na zasedání Posvátného Synodu (pozn. redakce: předem neohlášeném, který se údajně konal těsně před volebním Prešovským sněmem) zvolen arcibiskup Pražský hned po shromáždění zástupců všech eparchií včetně olomoucko-brněnské eparchie, kde je arcibiskupem pan Simeon. (pozn. redakce: zde to asi pan redaktor popletl)


Toto shromáždění vybralo arcibiskupa Rastislava hlavou celé církve a jeho intronizace se zúčastnili zástupci Antiochijské, Ruské, Polské a Americké církve, říká metropolita Hillarion.


Metropolita Hillarion ve svém osobním hodnocení situace uvádí: "V současné době nejsou žádné jiné alternativy k panu Rastislavu" a doufá, že "v dohledné budoucnosti také další pravoslavné církve přijmou tuto volbu, a to bude znamenat konec incidentu."


Reakce Ekumenického patriarchátu na tyto oficiální postoje Moskevského patriarchátu se nyní očekává s velkým zájmem.


Jak nedávno uvedl Romfea.gr, Fanar (Ekumenický patriarchát) očekává brzkou návštěvu Arcibiskupa Olomoucko-Brněnského pana Simeona, kterého Ekumenický Patriarchát uznává jako správce Pravoslavné církve v Česku (pozn. redakce: Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku).