REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Poselství ekumenického patriarchy Bartoloměje k Ukrajině

Milované děti a přátelé na Ukrajině i v zahraničí,

S těžkým srdcem sledujeme stupňující se tragické okolnosti na Ukrajině v posledních týdnech. Domníváme se, že naši bratři a sestry na Ukrajině jsou naše vlastní tělo a krev. "Musíme vydržet stejné utrpení, kterým vy trpíte a spolupracujeme s vámi na vašem štěstí", jak říká svatý Pavel.
 
V naší velké odpovědnosti ekumenického patriarchy jsme povinni volat po míru od autorit demokratického a nezávislého národa, ve kterém jeho představitelé jak z vlády tak i z opozice mají konečnou odpovědnost chránit důstojnost lidského života svých občanů. V demokratické zemi 21. století není žádný prostor pro brutalitu a krveprolití.

V našem pastoračním a duchovním postavení jsme jako pravoslavný biskup nuceni odmítnout veškeré násilí a agresi mezi policií a demonstranty, které vedly ke zbytečným ztrátám nevinných životů. Všechny strany musí za každou cenu zvolit dialog nad rušením veřejného pořádku a vyjednávání nad silou. V národě s křesťanskými kořeny sahajícími do prvního tisíciletí naší éry není prostor pro zneužívání síly.

A konečně v návaznosti na výročí loňského roku, kdy jsme slavili 1025 let od křesťanské víry a civilizace na Kyjevské Rusi dopravené našimi předchůdci v Konstantinopolské církvi jsme nuceni ve jménu étosu a kultury svobody všem lidem dané Bohem jako posvátný dar - odsoudit současnou neústupnou brutalitu a trvat na klidném a rozumném řešení interních problémů Ukrajiny ve prospěch jejího lidu a k Boží slávě. Nechť On povede představitele Ukrajiny k požehnanému zakončení.

Drazí přátelé, tak jak se v Pravoslavné církvi připravujeme na Velký půst s nadcházejícími nedělemi soudu a odpuštění, tak vyzýváme všechny věřící a lidi dobré vůle se modlit a postit pro příměří a mír mezi našimi milovanými a vzácnými lidmi na Ukrajině.

Odpuštění vám všem a pokoj od Boha našeho Otce.
 
Amen.