REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Vladyka Rastislav není uznán, Ekumenický patriarchát vydal úřední oznámení

Ekumenický patriarchát vydal svoje oficiální stanovisko k místní pravoslavné církvi ve formě úředního oznámení. Vladyka Rastislav nebyl zvolen kanonickým způsobem a není uznán. Všechna rozhodnutí členů nově zvoleného vedení místní církve jsou považována za nekanonická a nejsou uznávána.


Na tuto důležitou zprávu, která mimo jiné také ruší odvolání vladyky Simeona z 27-03-2014, se z oficiálních míst blízkých vladykovi Jáchymovi objevily zvláštní pochybnosti za hranou zdravého rozumu. Podle jedné nich je ta zpráva falešná, protože server Ekumenického patriarchátu (a zřejmě s ním mnoho dalších zpravodajských serverů na světě) údajně napadli nějací počítačoví piráti a udělali aprílový žert. Jiný názor sice uznává, že ta zpráva je pravdivá, ale tvrdí, že to je od Matky Církve jen macešské a nepoužitelné sdělení, které údajně není projevem mateřské lásky.


(Posvátný Synod Ekumenického Patriarchátu - zdroj ROMFEA)Úřední oznámení


V souvislosti s autokefální Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku dnes Ekumenický patriarchát došel ke shodě a vyhlašuje následující:

I.

Provedení voleb nového primase církve po odstoupení z trůnu arcibiskupa Kryštofa bylo učiněno bez uznání Ekumenického patriarchátu a dalších pravoslavných církví z důvodu rozpoznaných nekanonických skutků při těchto volbách.

II.

Z tohoto důvodu každý běžný úkon této církve učiněný od takto výsledně zvoleného složení hierarchie této církve se stává nekanonickým a neuznaným Ekumenickým patriarchátem.

III.

Ekumenický patriarchát jako Matka Církev jmenovitě této církve zůstává připraven přispět ke kanonickému vyřešení tamější vzniklé nešťastné situace a zve všechny zúčastněné strany k pokračování jejich jednání s Matkou Církví, aby se našlo vhodné řešení a aby se předešlo jakýmkoliv aktivitám, které by mohly dále zkomplikovat stávající politováníhodnou situaci v této církvi.

 

Ekumenický patriarchát, 1. dubna 2014,
zapsal vedoucí sekretariátu Posvátného Synodu


 

originál zveřejněný na stránkách Ekumenického patriarchátu:
http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1876&tla=gr

stejná zpráva podrobněji a s anglickým překladem kromě mnoha dalších míst na Internetu také zde:
http://www.romfea.gr/epikairotita/23359-2014-04-01-10-01-42

Stejná správa na serveru Ruské pravoslavné církve:
http://www.sedmitza.ru/text/4617726.html
a také zde: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=107094
a do třetice na dalším ruském serveru také zde: http://www.pravmir.ru/konstantinopolskiy-patriarhat-ne-priznal-izbranie-novogo-glavyi-pravoslavnoy-tserkvi-chehii-i-slovakii/


 

Zde je stručný náčrt kanonických přestupků učiněný rozkolnými biskupy samozvaného synodu Jáchymem, Rastislavem a Jurajem:
http://www.pravoslavi.cz/nekanonicke-skutky/


 

Kopie tohoto dokumentu, jak byl doručen kompetentním orgánům České republiky: