Dokumenty‎ > ‎

01-06-2013 Muž, ktorého ukrižovali / Человек, которого распяли

napsal Mgr. Ján ARTIM, ThDr.

Muž, ktorého ukrižovali

 

Chcel, by som sa vyjadriť k udalosti, ktoré sa udiali v posledných týždňoch a ktoré  sme prežívali v období Veľkého pôstu, a ktoré prežívame doposiaľ v súvislosti s odstúpením Metropolitu Českých krajín a Slovenska Blaženejšieho vladyku Kryštofa. 

Chcem sa vyjadrím tak, ako to mi vraví moje srdce a povedať ako to prežívam a ako sa cítim. A najviac ešte  ma bolí dívať sa na to, ako všetci sme spokojní. Vnímam to tak, že drtivá väčšina je možno šťastná, že vladyka Kryštof rezignoval.

Vladyka Kryštof neodišiel, vladyku ukrižovali!

 

Bolo to mučenie a pribíjanie na kríž pred očami nás všetkých.  A my sme sa na to  nečinne prizerali. Trpeli ste? Ja a ďalší, ktorí sme sledovali, ako po ňom idú určite áno. Sledovali sme ako ho ničia nepriatelia z vonku v spolupráci s nepriateľmi, ktorí sú vo vnútri našej Svätej pravoslávnej cirkvi. S tou špinou vo vnútri, živenou a propagovanou nepriateľmi z vonku. 

“Boží ľud“ sa díval na to, ako zabíjajú jeho pastiera, no nič proti tomu nepodnikol. To je strašné! Myslím si, že výhovorka o situácii, že sa zbehla tak rýchlo, neobstojí. Nepriatelia Pravoslávnej cirkvi túto diskreditáčnu situáciu veľmi dlho pripravovali. Veď zinscenovať taký komplot v dnešnej dobe sa nedal za jeden týždeň,  tak, ako tomu bolo pred viac, ako dvetisíc rokmi s Isusom Christom. Pripomeňme si túto situáciu:Blížil sa čas osláv sviatku Pésach. Do Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, aby sa očistili a v Chráme oslávili sviatok Pésach. Aj Isus Christos so svojimi apoštolmi prišiel do Jeruzalema a aktívne tu vystupoval, čím ešte viac pobúril veľkňazov a farizejov. Veľkňazom a farizejom prišlo vhod, aby mohli uskutočniť už dávno prijaté a dlho plánované rozhodnutie, usmrtiť Isusa Christa. Ako spolupáchateľa si na túto činnosť vybrali rímskeho miestodržiteľa a prokurátora Ponského Piláta, pred ktorým falošne obvinili Isusa Christa z Bohoruhačstva a ohrozenia Rímskeho majestátu.  A bol to práve veľkňaz Jozef Kajfáš, ktorý utvrdil veľkňazov a farizejov v ich rozhodnutí slovami: „Je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud,...“(Jn 18,14).  Nebola táto situácia s vladykom Kryštofom zinscenovaná podobne ako s Isusom Christom? Rozdiel je akurát v tom, že vladyku Kryštofa obvinili z cudzoložstva a Isusa Christa z Bohoruhačstva, ale aj jedného aj druhého ukrižovali za pomoci cudzej mocnosti.


Vladyka Kryštof nezostúpil z kríža, skutočne nie. Vzdal sa úradu pre dobro v cirkvi: "Rezignoval predovšetkým z dôvodu zachovania jednoty cirkvi, ktorá sa začala kvôli týmto veciam štiepiť a deliť," uviedol hovorca Roman Juriga.


Áno, ale preto, že ho umučili. A kto bol  v tomto prípade žalobca?
“Pravoslávni cirkevní hodnostári hovoria: „Existujú obvinenia s dôkazmi a fotkami i materiály dokonca aj s adresami tých žien. Ide o tri až desať detí,“ potvrdil tajomník pražskej diecézy Milko. / zdroj: PLUS SEDEM DNÍ:  Donchuan v sutane: Český patriarcha nepozná zanedbaný sex/


Skutočne to bol človek, ktorý im prekážal od prvej chvíle intronizácie v roku 2006. V živej pamäti ešte máme voľbu metropolitu Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska v roku 2006 po smrti nebohého vladyku Nikolaja. Ak niekto na to zabudol tak pripomeniem.


Na tento úrad boli  navrhnutí dvaja kandidáti a to:  už tiež nebohý vladyka Ján arcibiskup Prešovský a celého Slovenska, predtým biskup Michalovsky a arcibiskup
Kryštof, ktorý v roku 2000 po smrti metropolitu Doroteja  sa stal arcibiskupom Pražským a českých krajín. Pri voľbe ani jeden z  dvoch kandidátov nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu, preto výber metropolitu bol zverený Svätému duchu, a vtedy žrebom bol vybraný arcibiskup Kryštof. Tiež poniektorí si ešte pamätáme kabinetnú politiku plnú intríg pred voľbou metropolitu, ako aj pred voľbou arcibiskupa Prešovského a pomocného biskupa pre Prešovskú eparchiu po smrti vladyku Nikolaja./ A tiež opätovne situáciu  teraz pred voľbou arcibiskupa Prešovského, po smrti vladyku Jana, ako aj  emeritáciu vladyku Tichona/.


Vladyka Kryštof mal jedinečnú schopnosť definovať jednou vetou, jednou myšlienkou teologický traktát. Sledoval som jeho liturgiu hneď po jeho zvolení v ktorej definoval situáciu v ktorej žijeme ako “diktatúru relativizmu“. Nie situácia relativizmu, ale diktatúra je to. Teda perzekúcia každého, ktorý trvá na tom, že dobro je objektívne, že zlo je objektívne. Inými slovami, že dobro existuje, že zlo existuje v kontexte v ktorom všetko musí byť relatívne.


Nepriatelia z vonku a z vnútra vykonštruovali voči nemu špinavú kampaň, akoby išlo o mentálne retardovaného pastiera sviň a obvinili ho za pomoci masmédií zo sexuálnej “deviácie, cudzoložstva - promiskuity“, boli presvedčení, že v terajšej situácii to zaberie, pretože praktiky tohto druhu už  majú odskúšane  v iných konfesiách s podobnými kauzami. No sklamali sa,  zabudli, na to, že vladyka Kryštof mentálne svojich nepriateľov prevyšuje a jeho rezignáciou boli zaskočení. A pripusťme, že keby sa aj dopustil nejakého morálneho poklesku, určite by to urobil sofistikovanejším spôsobom a nie tak, ako to vykreslili jeho nepriateľa a média.


Je to z vašej strany úbohé a podlé páni. Hanbite sa! A ak niekto nevie fyzický vek vladyku tak vám ho pripomeniem vladyka je 60-desiatník ja sám som blízko tomu veku a viem ako je to s mojou sexuálnou vitalitou a tvorbou testosterónu. Takže toto na neho vytiahnuť bolo veľmi prízemne odporne a hnusne, ale to svedčí páni o vašej mentálnej úrovni. 


Nepriatelia zvnútra Pravoslávnej cirkvi podporovaní nepriateľmi zvonku vo svojej hriešnosti v tichosti pripravovali túto špinu a čušali do doby, než došlo k prepuknutiu tejto tzv. “kauzy“ v masmédiách a hneď  začali kričať máme dôkazy. Spýtam sa otvorene, aké dôkazy to máte páni, fotografie, videonahrávky, nahrávky, výpovede žien s pofidernou povesťou a pod? Nebuďte smiešni! Koho chcete takými dôkazmi presvedčiť? Vieme dobre a ja osobne mám skúsenosti zo svojej minulej profesie, že sa dajú vyrobiť všetky podvrhy a falzifikáty a v dnešnej dobe pri dnešnej technike o to ešte ľahšie. Týmito svojimi dôkazmi dokážete ohúriť a presvedčiť iba naivných hlupákov, ktorí ako vidím vám naleteli.


Nepriatelia zvnútra Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska a zvonku sú tí, ktorí ho prinútili povedať: “Odchádzam pre zachovanie, jednoty a pokoja v Pravoslávnej cirkvi. Nechcem, aby kvôli mne nastal rozkol v Cirkvi“  To je tragédia! On neodišiel dobrovoľne, špinavo ste ho donútili, nemohol konať ináč. 


Mal som to šťastie, že hoci sme si vekom blízki, bol mojím učiteľom, ale nielen to. Pracujem ako duchovný sprievodca pútnikov po svätých miestach vo Svätej zemi a všade, kde prídem a poviem, že patrím k Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska sa s úctou, rešpektom a osobným poznaním vyjadrujú o vladykovi Kryštofovi, ako o dobrom a svedomitom pastierovi, ktorého autorita mi mnohokrát pomohla a otvorila dvere aj do tzv. zakázanej trinástej komnaty. Nuž  darmo zasa sa raz potvrdilo: “ doma nie je nikto prorokom...“


Jeho nepriatelia celú dobu od jeho zvolenia po ňom išli, až ho prinútili odísť. Urobil to čo musel, pretože to bolo nevyhnutné.


Niečo strašné čo sa deje v našej Svätej pravoslávnej cirkvi a v spoločnosti proti Pravoslávnej cirkvi. My to musíme vidieť pokiaľ žijeme tu na Zemi, v tejto sekularizovanej spoločnosti a nie v nejakom anjelskom svete a veríme, že všetky veci sa dejú samy od seba, alebo náhodne. Tak to nie je pravda! Tu bol zorganizovaný plán diskreditácie proti vladykovi Kryštofovi s cieľom naštrbiť jednotu Pravoslávnej cirkvi úmyselne. A za pomoci nepriateľov zvnútra sa im to podarilo! Ale nebudú ju môcť zničiť. Oni to dobre vedia!


A čo musíme urobiť my v tejto chvíli? Som presvedčený, že v prvom rade tí, ktorí to spôsobili zvnútra si musia spytovať svedomie. A po druhé všetci kňazi a laici sa musíme neustále modliť za zachovanie jednoty našej Svätej pravoslávnej cirkvi a prosiť Boha, aby nám dal spoľahlivého a dobrého pastiera. 
Человек, которого распяли

Хотел бы высказаться по поводу событий, которые случились за последние несколько недель, событий, которые нам пришлось переживать в период Великого Поста, событий, которые мы переживаем до сих пор с связи с уходом Митрополита Чешских и Словацких земель Блаженнейшего владыки Христофора.

Хотел бы высказаться так, как велит мне сердце, рассказать, что лично я чувствую. К тому же, мне больно смотреть, как все мы быстро успокоились. Я воспринимаю это так, будто бы большинство довольно тем фактом, что владыка Христофор ушел в отставку.

Владыка Христофор не ушел, его распяли!

Это было мученичество и распятие у нас на глазах. А мы бездействовали и наблюдали. Вам было больно? Мне и тем, кто смотрел на то, как его преследуют, - было. Нам пришлось наблюдать, как его уничтожали внешние и внутренние враги нашей святой православной церкви. Мы видели грязь, идущую изнутри, которую пропагандировали снаружи.

«Божий люд» смотрел на то, как убивают его пастыря, но ничего не предпринял. Это страшно! Я думаю, оправдание, в смысле, что ситуация разрешилась слишком быстро — не может быть принято. Враги православной церкви очень долго готовились к созданию этой дискредитации. Привести в действие механизм такого заговора в настоящее время не получилось бы за неделю, как это было две тысячи лет назад, во времена Иисуса Христа.

Вспомним ту ситуацию: «Приближалось время праздника Песах. Иерусалим принимал паломников, которые хотели очиститься и в храме отметить праздник. Иисус Христос с апостолами пришел в Иерусалим и активно обращался с проповедями к людям, чем еще больше раздражал фарисеев и священников. Вот и пришел момент, когда они могли реализовать давно подготовленный план, как умертвить Иисуса Христа. В качестве сообщника для этого дела они избрали римского прокуратора и местоблюстителя Понтия Пилата, перед лицом которого оклеветали Иисуса Христа, обвинив его в кощунстве и поношении Бога, обвинив в его в том, что он несет угрозу римскому престолу. Первосвященник Иосиф Каифа утвердил фарисеев в их решении, сказав, что «лучше одному человеку умереть за народ» (Евангелие от Иоанна, 18, 14)

Не была ли ситуация с владыкой Христофором подобной?

Разница лишь в том, что владыку обвинили в осквернении ложа, а Иисуса — в поношении Божьего имени, но и того, и другого распяли с помощью власти.

Владыка Христофор не сошел с креста — нет. Он отрекся от престола ради блага церкви. «Отказался от должности ради сохранения единства церкви, которая начала раскалываться из-за скандала», - заявил секретарь епархии Роман Юрига.

Да, его замучили. А кто был в этом случае обличителем? Православные церковные сановники. «Существуют доказательства с фотографиями и материалы с адресами тех женщин. У митрополита может быть от трех до десяти детей», - подтвердил секретарь пражской епархии Ладислав Милко. (Источник PLUS SEDEM DNÍ: «Дон Жуан в сутане».

В самом деле, это был человек, который мешал им с первой минуты своей интронизации в 2006 году. Я еще живо помню выборы предстоятеля православной церкви Чешских земель и Словакии в 2006, после смерти владыки Николая. Кто забыл — я напомню.

На эту должность были предложены два кандидата: ныне покойный владыка Иоанн, архиепископ всей Словакии и Прешовской епархии, а перед тем — епископ Михаловской епархии, и архиепископ Христофор, который в 2000 году, после смерти митрополита Дорофея, стал архиепископом пражским, а также архиепископом Чешских земель и Словакии. На выборах ни один из кандидатов не получил нужных двух третей голосов, посему выбор митрополита был доверен Святому Духу — жребием избрали архиепископа Христофора.

Кто-то еще помнит кабинетную интриганскую политику перед выборами Митрополита, перед выборами архиепископа Прешовской епархии и его помощника после смерти владыки Николая. И ситуацию, которая повторилась перед выборами архиепископа Прешовского, после смерти владыки Иоанна, заступившего на престол после владыки Тихона.

Владыка Христофор владел уникальным талантом — определить одной фразой, одной мыслью целый теологический трактат. Я был на его литургии сразу после избрания, в течение которой он описал время, в котором мы живем как «диктатуру релятивизма». Это — не ситуация релятивизма, это - диктатура, то есть преследование каждого, кто настаивает на том, что добро — объективно и зло — объективно. Другими словами, нельзя говорить о существовании добра и зла в контексте, в котором все должно быть относительно.

Внешние и внутренние враги провели грязную кампанию, направленную против него, как если бы речь шла об умственно отсталой свинье — с помощью средств массовой информации обвинили его в извращениях, прелюбодействе, промискуитете... Полные уверенности в том, что это сработает, поскольку в подобные вещи уже практиковались в других конфессиях, в похожих случаях. Однако, их ждало разочарование. Они забыли, что владыка Христофор гораздо умнее их — они были удивлены его уходом. Допустим, что даже если бы он и позволил себе некую моральную погрешность, то сделал бы это гораздо более изящным способом, а не так, как пытались представить его противники и масс-медиа.

С вашей стороны это убого и подло, господа! Вы позорите себя! И если кто-то не в курсе возраста владыки, так я напомню, что ему 60. Мне самому почти 60, и я по себе знаю, как в таком возрасте обстоят дела с сексуальностью и выработкой тестостерона. Так что вылить на него именно такие обвинения —просто гнусно и мерзко, но это свидетельствует, господа, об уровне вашего умственного развития.

Внутренние враги православной церкви, поддерживаемые врагами внешними, тихо подготавливали этот ушат грязи и ждали, пока скандал не разразится в СМИ, после чего стали в голос кричать, что и у них есть доказательства. Спрошу прямо — какими доказательствами вы располагаете, господа? Фотографиями, видео и аудиозаписями, показаниями женщин с подозрительной репутацией и прочая? Не будьте смешными! Кого вы хотите убедить такими доказательствами? Мы все хорошо знаем (а я и лично из практики моей бывшей профессии), что в настоящее время да при существующей технике можно легко сфальсифицировать что угодно. Такими доказательствами можно оболванить только наивных простачков, которые, как видно, уже собрались вокруг вас.

Враги православной церкви заставили его сказать: «Я ухожу ради сохранения единства и покоя в православной церкви. Не желаю, чтобы из-за меня церковь переживала раскол». Это трагедия! Он не ушел добровольно, вы его недостойно вынудили, он не мог поступить иначе!

Мне повезло, что мы почти ровесники, что он был моим учителем...но не только это. Я работаю духовным гидом паломников по святым местам на Святой земле. Где бы я ни был, я всегда с гордостью заявляю, что принадлежу к православной церкви Чешских земель и Словакии, с уважением и личным поручительством рассказываю о владыке Христофоре как о добром совестливом пастыре, чей авторитет мне много раз помогал и открывал двери в так называемую «тринадцатую комнату». Что ж, недаром снова подтвердилось: «Нет пророка в своем отечестве».

Его враги преследовали его все время, и добились его ухода. Он сделал то, что должен был сделать.

Что-то страшное происходит в нашей православной церкви и обществе. Мы должны это видеть, если живем на земле, в светском обществе, а не в мире ангелов. А мы верим, что все на свете происходит само по себе или случайно... Это неправда!

Мы имеем дело с продуманным планом, как расколоть православную церковь, как дискредитировать владыку Христофора. И с помощью сообщников у них получилось! Но им не удастся ее уничтожить, нашу церковь. Они это хорошо знают.

А что мы должны сделать теперь? Я уверен, что в первую очередь, те, кто способствовал этой ситуации изнутри, должны испытывать угрызения совести. А священники и простые верующие должны неустанно молиться за сохранение единства нашей церкви и просить Бога, чтобы он дал нам надежного и доброго пастыря.

Доктор богословских наук Ян Артим