Tisková zpráva k ukončení petice

Petice za návrat vladyky Kryštofa byla založena 20. dubna 2013 a probíhala v období tří měsíců od 4. května do 10. července. Během této doby od pravoslavných věřících shromáždila v pravoslavných chrámech a v pravoslavných obcích celkem 2210 podpisů na papírových petičních listech.

Kromě toho probíhala doplňková internetová forma petice na serveru jednej.cz, kde bylo elektronickou cestou shromážděno dalších 656 podpisů. Dále ještě petiční výbor dostával individuální podporu celkem od 230 osob formou komunikace na petiční server www.christofor.cz.

Petiční výbor si je vědom hrubých útoků na petici a falešných hlasů obsahujících sprostá slova a urážky na osobu pana Radima Pulce a členy petičního výboru. Po jejich odpočtu petiční výbor vyhlašuje ve všech formách petice

celkový počet 3065 získaných hlasů.

Petiční archy a další seznamy a dokumentace byly v Praze dne 11. července 2013 předány odboru církví Ministerstva kultury České republiky.


v Praze, dne 11. července 2013

členové petičního výboru
doc. ing. Vojtěch Merunka, PhD.

Mgr. Naděžda Skvarnik
prof. Sergej Komkov, Gr.Ph.D, Ju.Dr

Mgr. Petra Staufčíková