Chronologie

 • 11-07-2013 Petiční výbor petice za návrat vladyky Kryštofa ukončil petici a předal ji na odbor církví Ministerstva kultury České republiky. V tiskové zprávě píše, že během tří měsíců tato petice dohromady získala 3065 hlasů.

 • 08-07-2013 Hlas Pravoslaví zveřejňuje Poselství Pražské pravoslavné eparchie duchovním a věřícím, ve kterém se píše, že veškerá oficiální stanoviska a dokumenty mohou věřící najít pouze na internetových www stránkách www.pravoslavnacirkev.cz, které jsou spravovány o. Jaroslavem Šuvarským.

 • 03-07-2013 Se koná zasedání Posvátného synodu, žádný zápis není zveřejněn.

 • 30-06-2013 Těšovský igumen Kosma píše otevřený dopis Posvátnému synodu.

 • 29-06-2013 PhDr. Alena Kudrnová (sestra Jana) vydává prohlášení o svých článcích.

 • 29-06-2013 ThDr. Jiří Jukl a v kopii Jeho Blaženost vladyka Simeon dostávají otevřený dopis.

 • 29-06-2013 se konala za pěkného počasí a za účasti vladyky Kryštofa tradiční pouť ke sv. Ivanu Českému (sv. Jan pod Skalou u Prahy, tady je video z akce). Vladyka Kryštof na této pouti oslavil se svými blízkými svoje 60. narozeniny. Na pouti, kterou připravil otec Igor Efremuškin z Berouna, byla účast odhadem asi 200 lidí, přítomno bylo asi 20 duchovních. Po pouti se konal následný program na přilehlé soukromé zahradě pana Miloslava Pletánka, kde vystoupil 16 členný pěvecký soubor s repertoárem pravoslavných písní a lidové tance krojovaného tanečního souboru. Mezi hosty byl také představitel moskevského patriarchátu a delegace kozáků, kteří vladykovi prohlásili věrnost. Při předávání darů lidé provolávali vladykovi Kryštofovi axios. Oslav se nezúčastnil ani jeden člen Posvátného synodu ani vedení pražské eparchie.

 • 28-06-2013 Je zveřejněn dokument ze zasedání eparchialní rady, ve kterém se mimo jiné na stížnost a žádost o stanovisko přednesené Jiřím Juklem píše: "Pražská eparchie vyjadřuje svou podporu eparchiálnímu správci archimandritovi Markovi Krupicovi v jeho snaze o nápravu nepořádků po odstoupivším metropolitovi Kryštofovi. Pražská eparchie se distancuje od pomluv, očerňování pravoslavné církve a výzev k neposlušnosti Posvátnému synodu ... Zároveň pražská eparchie vyjadřuje své politování nad tím, že se emeritní metropolita Kryštof rozhodl očistit očerňováním pravoslavné církve, o které tvrdí, že ji velice miluje, ve sdělovacích prostředcích."

 • 26-06-2013 V Praze zasedá eparchiální rada pod vedením Marka Krupicy. Mimo jiné projednává podporu duchovních v petici za návrat vladyky Kryštofa, účast vladyky Kryštofa na sobotní bohoslužbě u sv. Jana pod Skalou a další působení vladyky v církvi.

 • 25-06-2013 Pravoslavný weblog AMBON vydává úvahu o homosexualitě ve společnosti a církvi.

 • 23-06-2013 ThDr. Jiří Jukl přednáší stížnost a žádost o stanovisko sepsané tajemnicí komise pro církevní etiku Evou Šuvarskou, ve které se mimo jiné píše na adresu redakce Parlamentních Listů, našeho serveru a serveru www.pravoslavnacirkev.info: "Většina věřících je tímto lhaním výmyslů pohoršena a žádá Posvátný synod a eparchiální rady o stanovisko, o které by se mohli všichni slušní věřící opřít. Modlíme se za jednu svatou ... církev, a proto žádáme o nápravu této nedobré situace uměle vytvářené v církvi. Všichni, se ptají, kdy tento hříšný a pohoršlivý stav skončí. Vladyka Kryštof měl možnost se očistit, což neučinil, a místo toho jsou očerňováni ostatní. Podle našich informací se ani v Těšově nemodlí, jak je teď jeho posláním."

 • 20-06-2013 Ve Vilémově proběhlo jednání metropolitní rady pod vedením vladyky Simeona, který po úvodních slovech předal slovo a řízení schůze Marku Krupicovi. Mimo jiné se projednávalo snížení platu vladyky Kryštofa a Krupicou udělený zákaz sloužit pro o. Jana Polanského.

 • 03-06-2013 Agentura Parlamentní Listy zveřejňuje Interview s vladykou Kryštofem.

 • 02-06-2013 Absolventi Prešovské fakulty a pravoslavní věřící píšou dopis vladykovi Rostislavovi.

 • 01-06-2013 Ján Artim píše dopis "Muž, ktorého ukrižovali"

 • 27-05-2013 Řecké noviny ΡΟΜΦΑΙΑ publikují text projevu ekumenického patriarchy Bartoloměje v Mikulčicích. (český překlad zde)

 • 26-05-2013 Zpráva o účasti na sobotní liturgii v Mikulčicích.

 • 25-05-2013 Cyrilometodějské bohoslužby v Mikulčicích přenášené Českou televizí se zúčastnilo kromě zástupců vlády ČR, jihomoravského kraje a čestných hostů jen několik desítek pravoslavných věřících. Touto liturgií, která měla být vyvrcholením oslav 1150 let příchodu Cyrila a Metoděje, ekumenický patriarcha Bartoloměj končí svoji návštěvu České republiky.

 • 24-05-2013 Ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi a jeho doprovodu v brněnské katedrále svatého Václava za přítomnosti představitelů místních církví, archimandrity Marka Krupicy a biskupa Juraje, hejtmana jihomoravského kraje a primátora města Brna předložili zástupci věřících a petičního výboru petiční archy s 3000 podpisy. Patriarcha petici přijal a krátce promluvil se zástupcem petičního výboru. Moravští biskupové Simeon a Jáchym v katedrále nebyli. Petice za návrat vladyky Kryštofa pokračuje.

 • 23-05-2013 Paní Helena Křepelková zveřejňuje svoje stanovisko.

 • 22-05-2013 Ekumenický patriarcha Bartoloměj přiletěl do Prahy. V Praze ho uvítali a doprovázejí Jaroslav Šuvarský, arcibiskup Juraj, archimandrita Marek Krupica a Josef Hauzar. Bývalá hlava církve vladyka Kryštof ani současná hlava církve vladyka Simeon nebyli přítomni.

 • 22-05-2013 Agentura Parlamentní Listy zveřejňuje článek o pravoslavné církvi a návštěvě patriarchy Bartoloměje. Součástí článku je čtenářská anketa. (Článek přebírají další agentury)

 • 20-05-2013 Otevřený dopis duchovního PPE a reakce na něj.

 • 21-05-2013 Agentura Parlamentní Listy mimo jiné připomíná vladykův souhlas s testy DNA, který potvrdil Pražskému expresu již před 40 dny 11-04-2012.

 • 18-05-2013 Ekumenický patriarcha konstantinopolský Bartoloměj potvrzuje návštěvu České republiky.

 • 18-05-2013 Ve volbách eparchiálního shromáždění v Praze v chrámu sv. Kateřiny nebyl nikdo zvolen. Archimandrita Marek Krupica vypadl hned v prvním kole. Delegáti si odhlasovali navíc ještě čtvrté volební kolo, ale ani v něm Michael Dandár jako jediný kandidát na pražského arcibiskupa nezískal dostatek hlasů.

 • 16-05-2013 Vladyka Simeon píše o setkání s vladykou Kryštofem 15-05-2013.

 • 15-05-2013 Představitelé pěti mezinárodních a ukrajinských slovanských organizací podporují petici za návrat vladyky Kryštofa.

 • 15-05-2013 Petiční výbor petice za návrat vladyky Kryštofa vydává tiskovou zprávu, kde zdůvodňuje potřebu pokračování petice.

 • 14-05-2013 V Olomouci zasedal Posvátný synod. Rozhodl, že se vladyka Kryštof nevrátí, zůstane mu emeritní titul. Do voleb postupuje archimandrita Marek Krupica a duchovní Moskevského patriarchátu v Německu Michael Dandár. O průběhu jednání a chování účastníků jednání jsme byli informováni. Marek Krupica se jednání účastnil a údajně ho řídil. (prohlášení Posv. synodu zde a jiné tiskové prohlášení zde)

 • 13-05-2013 Hlas pravoslaví zveřejňuje prohlášení protojereje Nikolaje Liščeňuka z Karlových Varů, zástupce ruské pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

 • 13-05-2013 Je zveřejněn otevřený dopis ekumenickému patriarchovi Bartolomějovi a patriarchovi moskevskému a vší Rusi Kyrillovi o situaci v pravoslavné církvi a neúčasti Českomoravského slovanského svazu a jeho partnerů na květnových cyrilometodějských oslavách v Mikulčicích.

 • 12-05-2013 Docent Pavel Milko rozesílá pozvánky správce pražské eparchie archimandrity Marka Krupicy na mimořádné eparchiální shromáždění v sobotu 18-05-2013 do chrámu sv. Kateřiny v Praze. Na rozdíl od zprávy z 10-05-2013 se v této pozvánce píše, že dne 18-05-2013 také proběhne volba eparchiálního biskupa. Jména vybraných kandidátů nejsou v pozvánce uvedena. Ve sdělení Posvátného synodu z 21-04-2013 bylo uvedeno, že volba proběhne až po odeznění cyrilometodějských oslav.

 • 10-05-2013 V Teplicích protojerej Eugen Freimann podepisuje Petici za návrat vladyky Kryštofa. Zahraniční média píší, že mezi spiklenci je rozkol. (zde)

 • 10-05-2013 V Praze se koná zasedání pražské eparchiální rady pod vedením archimandrity Marka Krupicy, které vybíralo kandidáty do voleb pražského arcibiskupa. Podle zpráv z eparchiální rady byl do kandidatury z 10 přijatých nominací vybrán archimandrita Marek Krupica, athoský mnich Ioanik (Kupec) a duchovní Moskevského patriarchátu v Německu Michael Dandár. Dle očekávání byl vladyka Kryštof z kandidatury vyřazen. Jeden zdroj uvádí, že je ještě čtvrtý kandidát, michalovský biskup Jiří (Juraj). Dále se údajně připravuje stížnost na vladyku Simeona. (zde a zde)

 • 09-05-2013 Redakce Hlasu Pravoslaví mění v aktualitách v textu žádosti na Posvátný synod o zásadní, jednoznačné a nezpochybnitelné stanovisko k probíhajícím pokusům vrátit vladyku Kryštofa jeho autora z archimandrity Marka Krupici (zde) na otce Petra Klokočku (zde).

 • 09-05-2013 Petiční výbor petice za návrat vladyky Kryštofa vydává tiskovou zprávu, kde informuje o počtu průběžně sečtených hlasů.

 • 09-05-2013 Pan Jan Němec zveřejňuje svůj velikonoční dopis.

 • 08-05-2013 Správce Pražské eparchie po vladyku Kryštofovi Archimandrita Marek Krupica se obrací s žádostí na Posvátný synod o oficiální stanovisko k probíhajícím pokusům vrátit vladyku Kryštofa, které on sám v dopise označuje za snůšku lží, dezinformací a polopravd а připomíná existenci dalších obvinění na vladyku Kryštofa. (v aktualitách Hlasu Pravoslaví)

 • 06-05-2013 Člen petičního výboru prof. Sergej Komkov píše druhý dopis.

 • 05-05-2013 Petiční výbor vydává prohlášení o napadení petice na serveru www.jednej.cz a o zastrašování. Proto připravil možnost petici podepsat přímo zde na stránce http://www.christofor.cz/dokumenty/petice, kde sebrané podpisy nebudou zveřejňovány.

  03-05-2013 Mgr. Eva Šuvarská na více adres rozesílá v českém i ruském jazyce prohlášení Posvátného synodu ze dne 21-04-2013, ve kterém mimo vyzývá věřící a duchovní, aby přebírali zprávy výhradně od současného vedení církve a zdůrazňuje, že biskupové Kryštof a Tichon nemají právo jménem církve hovořit. Řešení problémů v Církvi a volby budou údajně až po odeznění cyrilometodějských oslav. O slíbeném očištění vladyky Kryštofa text nic neříká.

 • 02-05-2013 (TV NOVA) Televizní zpravodajství oznamuje podporu věřících za vladyku Kryštofa a spuštění petice za jeho návrat. Dále mimo jiné oznamuje, že se po dlouhé řadě let nebude konat paschální jitřní liturgie ke zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista kterou tradičně slouží pražský arcibiskup v chrámu Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

 • 02-05-2013 Správce pražské eparchie Archimandrita Marek Krupica dostává otevřený dopis.

 • 01-05-2013 Petiční výbor za návrat vladyky Kryštofa zveřejňuje měsíc po publikaci obvinění na Vladyku Kryštofa ve sdělovacích prostředcích text petice, ve které se v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb, o právu petičním ve znění pozdějších předpisů a ústavou Pravoslavné církve píše prosba, aby Posvátný synod co nejdříve umožnil návrat Vladyky Kryštofa do všech funkcí.

 • 30-04-2013 Správce pražské eparchie archimandrita Marek Krupica píše dopis ruským čtenářům, ve kterém píše, že se jim, jak sám tvrdí, dostalo mylných a zavádějících informací. K zpětpřevzetí kanonické stížnosti (ze dne 17-04-2013) se přímo nevyjadřuje. K avizovanému očištění vladyky Kryštofa píše, že vladyka Kryštof nebyl očištěn, že jsou na něj vznesená další obvinění a nemůže se v žádném případě vrátit do funkce. Dále zdůrazňuje, že petice věřících jsou neschválené a zbytečné. (v aktualitách Hlasu pravoslaví)

 • 28-04-2013 Doktor a akademik Sergej Komkov, ředitel Ruského domu v Mariánských lázních, profesor a expert na vzdělávání píše Posvátnému synodu ve jménu ruských spoluobčanů v Česku dopis, ve kterém mimo jiné říká: Věřím, že Posvátný synod vyslyší hlas věřících a nedopustí rozkol v české pravoslavné církvi. Jinak se věřící od církevních hierarchů odvrátí. Přemýšlejte o tom, co je vám bližší: Osobní ambice nebo láska a oddanost vašeho stáda? (plný text dopisu je zde na stránkách časopisu Ikona)

 • 26-04-2013 V Brně se koná pracovní schůzka zástupců Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, za účasti správce Pražské eparchie archimandrity Marka Krupicy, protojereje Dr. Jaroslava Šuvarského a dalších osob. Přítomní ruší všechny plné moci udělené emeritním metropolitou Kryštofem. Správce eparchie archimandrita Marek Krupica ruší podpisová práva k účtům Úřadu metropolitní rady udělená Vladykou Kryštofem. (podrobně v aktualitách Hlasu pravoslaví)

 • 26-04-2013 Diakon Kuraev píše ve svém blogu o možnosti návratu vladyky Kryštofa na základě precedentu s případem rumunského vladyky Teoktista v roce 1990 a řadě dalších případů v historii Církve.

 • 24-04-2013 Veřejnosti je v plném znění zpřístupněn opětovný (druhý) dopis ke kanonické stížnosti ze dne 22-04-2013.

 • 23-04-2013 V Praze se koná pod předsednictvím metropolitního správce arcibiskupa Simeona a správce Pražské eparchie archimandrity Marka Krupicy zasedání Metropolitní rady Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Metropolitní rada se neschází v usnášeníschopném počtu. Správce Pražské eparchie archimandrita Marek Krupica provádí personální změny v organizačním týmu květnových cyrilometodějských oslav. (podrobně v aktualitách Hlasu pravoslaví)

 • 23-04-2013 Pravoslavný blog AMBON píše v poznámce č. 6 Velkopostní výzvu všem věřícím, kde prosí Posvátný synod a metropolitního správce Simeona o zahájení procesů, které pokud možno do Paschy povedou k anulování všech právních a církevně-správních aktů provedených v souvislosti s touto kauzou. Dále píše, aby se metropolitní správce Simeon stal před církevním lidem garantem tohoto návratu. (výzva ke stažení a k tisku je zde)

 • 23-04-2013 Na stránkách Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a také v časopise IKONA je v plném znění zveřejněno zpětpřevzetí kanonické stížnosti ze dne 17-04-2013.

 • 22-04-2013 Posvátný synod dostává opětovný (druhý) dopis ke kanonické stížnosti, kde hlavní svědkyně (stejně jako v prvním dopise ze dne 17-04-2013) mimo jiné píše, že byla podvedena organizovanou skupinou osob manipulující její stížností a stala se obětí intrik a mediální manipulace a pokud její vyjádření nebude respektováno, bude informovat ostatní duchovní, veřejnost, media, ostatní autokefální církve, jejich zastupitelské úřady v ČR atd. Také zvažuje podání žalob za šíření pomluv a uvedení v omyl vůči osobám, které se na tomto případu podílely.

 • 21-04-2013 Posvátný synod v současném složení vydal prohlášení (v aktualitách Hlasu pravoslaví), ve kterém píše, že na některých neoficiálních internetových stránkách se objevily jimi neschválené výzvy a prohlášení a vyzývá proto všechny věřící a duchovní, aby se nenechali uvádět ve zmatek a přebírali zprávy výhradně od současného vedení církve a zdůrazňuje, že biskupové Kryštof a Tichon nemají právo jménem církve hovořit. K zpětpřevzetí kanonické stížnosti (ze dne 17-04-2013) a k očištění vladyky Kryštofa (avizovaného metropolitním správcem Simeonem dne 18-04-2013 a vyhlášením biskupů dne 08-04-2013) se synod nevyjadřuje. Volba pražského arcibiskupa i metropolity českých zemí a Slovenska bude údajně až po odeznění cyrilometodějských oslav.

 • 19-04-2013 Pravoslavní věřící pražské eparchie posílají výzvu do celé Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, ve které vyjadřují přání, aby se vladyka Kryštof vrátil do úřadu. (výzva ke stažení a k tisku je zde)

 • 18-04-2013 Eparchiální rada Pražské pravoslavné eparchie na svém zasedání ve čtvrtek 18. dubna 2013 navrhla správcem pražské eparchie archimandritu ThDr. Marka Krupicu, ThD. Téhož dne odpoledne Posvátný synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku tento návrh schválil.

 • 18-04-2013 Metropolitní správce arcibiskup olomoucko-brněnský ThDr. Simeon vydal prohlášení ke zpětpřevzetí kanonické stížnosti ze dne 17-04-2013, ve kterém se mimo jiné praví, že toto přiznání je velikou úlevou pro celou Pravoslavnou církev a zvláště pro Posvátný synod, který se může brzy sejít a očistit vladyku Kryštofa z ošklivého nařčení.

 • 17-04-2013 Posvátný synod dostává zpětpřevzetí kanonické stížnosti, kde mimo jiné hlavní svědkyně píše, byla podvedena organizovanou skupinou osob manipulující její stížností a stala se obětí intrik a mediální manipulace a také, že pokud její vyjádření nebude respektováno, bude informovat ostatní duchovní, veřejnost, media, ostatní autokefální církve, jejich zastupitelské úřady v ČR atd. Zároveň zvažuje podání žalob za šíření pomluv a uvedení v omyl vůči osobám, které se na tomto případu podílely.

 • 14-04-2013 Nový místní duchovní západočeského Monastýru Proměnění Páně Jeho Blaženost Vladyka Kryštof sloužil v neděli 14. dubna svatou liturgii a poté projednal s bratřími další monastýrský bohoslužebný program. (zdroj www.hlaspravoslavi.cz)

 • 12-04-2013 V Olomouci zasedá (týden po předchozím zasedání dne 03-04-2013) Posvátný synod, na kterém arcibiskup pražský a metropolita pravoslavné církve Kryštof (podle tiskového prohlášení v Hlase pravoslaví) dobrovolně rezignuje na své funkce, jak vysloveně uvedl z důvodu zachování pokoje a míru v Církvi. Funkce metropolitního správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku přebírá olomoucko-brněnský arcibiskup ThDr. Simeon.

 • 08-04-2013 Vyhlášení biskupů Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, členů Posvátného synodu, zveřejňuje v plném znění Usnesení Posvátného synodu z 03-04-2013, který mimo jiné žádá metropolitu Kryštofa o vyvrácení předložených obvinění do příštího zasedání Posvátného synodu formou podniknutí příslušných právních kroků, vedoucích k očištění dobrého jména svého i celé Pravoslavné církve. (zdroj www.hlaspravoslavi.cz)

 • 05-04-2013 Redaktor s uživatelským jménem Eugene-elato doplňuje text do stránky o Vladyku Kryštofovi na anglické verzi encyklopedie Wikipedia, kde píše o jeho resignaci z důvodu vztahu se ženou kněze a ještě dalšími ženami. Redaktor dále píše, že Moskevský patriarchát z titulu svého primátu této žádosti o propuštění vyhověl. (22-04-2013 byl tento text odstraněn)

 • 05-04-2013 Pravoslavná církev vydává oficiální tiskové prohlášení k falešným obviněním a pomlouvačné kampani, kde mimo jiné píše, že žaloby vznesené na metropolitu Kryštofa pozbývají reálného podkladu, nejsou podloženy důkazy a tudíž nemají faktickou vypovídající schopnost. Vladyka Kryštof je požádán, aby právními kroky očistil Pravoslavnou církev a své jméno. (zdroj www.hlaspravoslavi.cz)

 • 03-04-2013 Den po zveřejnění v bulvárních médiích zasedá Posvátný synod. Jeho usnesení je zveřejněno za 5 dní v Hlase pravoslaví dne 08-04-2013.

 • 02-04-2013 Stížnost na metropolitu Kryštofa je předána do bulvárních médií ke zveřejnění den před zasedáním Posvátného synodu.

 • 08-03-2013 Na metropolitu Kryštofa je podána kanonická stížnost.

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? (Lukáš 6:41)
Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. (Matouš 5:39)
Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. (Lukáš 6:38)


Obsah serveru www.christofor.cz je některými konkrétními osobami mimo jiné z řad současného vedení Pravoslavné církve po odchodu vladyky Kryštofa velmi emotivně označován za lživý, poškozující a urážlivý. Dále je jeho informační obsah také stejně emotivně zpochybňován poukazováním na údajně negativní osobnostní charakteristiky členů petičního výboru za návrat vladyky Kryštofa.

Tato kritika, ať už je záměrně účelová nebo ne, není založená na dokazatelných faktech, ale pouze na dojmech a spekulacích. Obsah serveru www.christofor.cz se totiž skládá výhradně z informací přejatých z jiných veřejně dostupných zdrojů, což je velmi snadno dokazatelné tím, že každý takový údaj má hypertextový odkaz na svůj původní zdroj nebo kopii původního zdroje, kam je možné kliknout.
Pokud má kdokoliv pochybnosti o obsahu informací na tomto serveru www.christofor.cz, ať se se svojí kritikou obrací na autora originálního zdroje, což je ale bohužel v řadě případů jím samotným zveřejněná jeho vlastní informace, protože mezi odkazované zdroje také patří obsah veřejně dostupných serverů a nebo hromadně rozesílaná elektronická pošta, kterou používají právě ti, kteří obsah serveru www.christofor.cz nejvíce kritizují a pomlouvají. Dále, pokud je někde veřejně dostupná jakákoliv informace mající vztah k případu vladyky Kryštofa, potom bude na serveru www.christofor.cz v rámci zájmu o úplnost a objektivitu přidána do seznamu. Takto bude zařazena opravdu jakákoliv veřejně dostupná informace, samozřejmě včetně několikrát veřejně komentovaných dalších nových obvinění vznesených proti vladyku Kryštofovi, jejichž skutečný obsah však dosud zůstává utajen.

Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. (Jan 3:20)