Kontakt na nás


Děkujeme Vám všem za vyjádřenou podporu, zájem o tyto stránky a odbornou pomoc!

Obsah serveru www.christofor.cz je některými konkrétními osobami mimo jiné z řad současného vedení Pravoslavné církve po odchodu vladyky Kryštofa velmi emotivně označován za lživý, poškozující a urážlivý. Dále je jeho informační obsah také stejně emotivně zpochybňován poukazováním na údajně negativní osobnostní charakteristiky členů petičního výboru za návrat vladyky Kryštofa. Také pravoslavní biskupové, členové posvátného synodu pravoslavné církve, na naši adresu veřejně nešetří nadávkami a sprostými slovy. Nedávné nové vykonstruované obvinění stále stejnými konkrétními osobami proti vladykovi Kryštofovi a proti našemu serveru říká, že tento server lže výmysly, tváří se jako oficiální server pravoslavné církve, který (citujeme) terorizuje věřící a vyzývá k neposlušnosti posvátnému synodu, čili k osobám, které nyní tento synod tvoří a které pravoslavnou církev ovládají.

Tato kritika není založená na dokazatelných faktech, ale pouze na dojmech a spekulacích a velké dávce negativních emocí. Nedostatek důkazů je vyvažován množstvím urážek a sprostých slov a výmyslů. Obsah serveru www.christofor.cz se totiž skládá výhradně z informací přejatých z jiných veřejně dostupných zdrojů, což je velmi snadno dokazatelné tím, že každý takový údaj má hypertextový odkaz na svůj původní zdroj nebo kopii původního zdroje, kam je možné kliknout.
Pokud má kdokoliv pochybnosti o obsahu informací na tomto serveru www.christofor.cz, ať se se svojí kritikou obrací na autora originálního zdroje, což je ale bohužel v řadě případů jím samotným zveřejněná jeho vlastní informace, protože mezi odkazované zdroje také patří obsah veřejně dostupných serverů a nebo hromadně rozesílaná elektronická pošta, kterou používají právě ti, kteří obsah serveru www.christofor.cz nejvíce kritizují a pomlouvají. Dále, pokud je někde zveřejněna jakákoliv informace mající vztah k případu vladyky Kryštofa, potom bude na serveru www.christofor.cz v rámci zájmu o úplnost a objektivitu přidána do seznamu. Takto bude zařazena opravdu jakákoliv veřejně dostupná informace, samozřejmě včetně několikrát veřejně komentovaných dalších nových obvinění vznesených proti vladyku Kryštofovi, jejichž skutečný obsah však dosud zůstává utajen.

Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. (Jan 3:20)

Čtenářům je zřejmé, na čí straně stojíme. Je to strana pravdy. Prosíme Vás všechny, kterým nejsou probíhající události lhostejné, aby se v rámci svých možností zapojili. Ti, kteří mají co říci, ať nemlčí. Ti, kteří mají strach, ať se nebojí. Nejlepší způsob, jak se postavit proti manipulujícím nepravdám a temnotě, je nic netajit a nenařizovat lidem, co si mají myslet.
 
Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše. (Jan Hus)
 

Příčina, kterou skandál začal, již byla s pomocí Boží odvolána a viníkům je odpuštěno.
 
Hospodin je ke všem dobrotivý, slitovává se nad veškerým svým stvořením. (Žalm 145:9)
 

Viníci se ale tváří, že o odvoláních nevědí a dokonce vyrábějí nová obvinění. Případ kvůli nim zdaleka neskončil, naopak se prohlubuje. Došlo k převzetí moci konkrétními osobami se všemi důsledky, které to přináší. Pokud se však smíříme s tím, že se pořádek věcí nevrátí do doby před skandálem a že se věřícím i celé české a slovenské veřejnosti neřekne, kdo a proč takový hrozný skandál způsobil a kdo a proč měl zájem na této revoluci, tak nám všem hrozí, že se podobná strašná věc bude opakovat znovu. Hluboká neléčená rána se sama od sebe bez vyčištění zahojit nemůže. Proto pokud se s námi chcete spojit, napište nám prosím zprávu pomocí tohoto formuláře:


Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone, zjedovatělo a otráveno je téměř všechno křesťanstvo. Psi se o kost hrýžou. Vezmi kost a přestanou. (Jan Hus)