Vyjádření k omluvě žalobkyně a hlavního svědka v kauze proti pražskému arcibiskupovi

Prohlášení metropolitního správce,
arcibiskupa olomoucko-brněnského ThDr. Simeona
k přiznání sestry R.
19. dubna 2013

Přiznání paní R. ze lži a křivopřísežnictví ohledně jejího údajného milostného vztahu s vladykou Kryštofem je velikou úlevou pro celou Pravoslavnou církev a zvláště pro náš Posvátný synod, který se může brzy sejít a očistit vladyku Kryštofa z ošklivého nařčení. Nejradostnější však bude pro rodinu (manželů R.): vždyť k nevěře vlastně nedošlo, není důvod k rozvodu, manželé se jako křesťané smíří a obě děvčátka budou šťastně vyrůstat v plné rodině s maminkou i s tatínkem.

Metropolitní správce,
arcibiskup olomoucko-brněnský ThDr. Simeon
Toto prohlášení bylo nadiktováno metropolitním správcem arcibiskupem ThDr. Simeonem tiskovému tajemníkovi olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie Mgr. Romanu Jurigovi v poledne 19. dubna 2013 k bezodkladnému rozeslání na dostupné adresy v pravoslavné církvi.

(podrobnosti zde na pravoslavném weblogu Ambon, odkud je také tento text)

Петиция о возвращении Владыки Христофора ко всем функциям
Petition for the return of Archbishop Christopher to all his functions

Obsah serveru www.christofor.cz je některými konkrétními osobami mimo jiné z řad současného vedení Pravoslavné církve po odchodu vladyky Kryštofa velmi emotivně označován za lživý, poškozující a urážlivý. Dále je jeho informační obsah také stejně emotivně zpochybňován poukazováním na údajně negativní osobnostní charakteristiky členů petičního výboru za návrat vladyky Kryštofa.

Tato kritika, ať už je záměrně účelová nebo ne, není založená na dokazatelných faktech, ale pouze na dojmech a spekulacích. Obsah serveru www.christofor.cz se totiž skládá výhradně z informací přejatých z jiných veřejně dostupných zdrojů, což je velmi snadno dokazatelné tím, že každý takový údaj má hypertextový odkaz na svůj původní zdroj nebo kopii původního zdroje, kam je možné kliknout.
Pokud má kdokoliv pochybnosti o obsahu informací na tomto serveru www.christofor.cz, ať se se svojí kritikou obrací na autora originálního zdroje, což je ale bohužel v řadě případů jím samotným zveřejněná jeho vlastní informace, protože mezi odkazované zdroje také patří obsah veřejně dostupných serverů a nebo hromadně rozesílaná elektronická pošta, kterou používají právě ti, kteří obsah serveru www.christofor.cz nejvíce kritizují a pomlouvají. Dále, pokud je někde veřejně dostupná jakákoliv informace mající vztah k případu vladyky Kryštofa, potom bude na serveru www.christofor.cz v rámci zájmu o úplnost a objektivitu přidána do seznamu. Takto bude zařazena opravdu jakákoliv veřejně dostupná informace, samozřejmě včetně několikrát veřejně komentovaných dalších nových obvinění vznesených proti vladyku Kryštofovi, jejichž skutečný obsah však dosud zůstává utajen.

Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. (Jan 3:20)